Maksuvaba tulu ületamise teate sai 778 saarlast (5)

Maksu- ja tolliamet saatis välja teated nendele, kellel on tulu arvatust suurem olnud ehk kelle maksuvaba tulu on juba ületatud.

Kuressaare teenindusbüroo juht Olev Martinson ütles, et eelmisel nädalal saatis maksu- ja tolliamet tõepoolest vastavad teavitused 32 762 inimesele. Saare maakonnas läks teele 778 teadet.

Kaks erinevat teavitust

Nende hulgast valdav osa ehk 726 teavitust olid: “Eelmisel kuul oli teile tehtud väljamaksetelt arvestatud kuu maksuvabastuse summa suurem, kui seaduses lubatud.” 52 teavitust ütlesid aga: “Meie andmetel arvestab teie tulult maksuvaba tulu mitu väljamakse tegijat.”

Esimesel juhul tuleb teate saanul edaspidi oma tulusid ja kasutatud maksuvaba tulu jälgida ning otsustada, kas vähendada tööandjale tehtud maksuvaba tulu arvestamise avaldusel märgitud summat või mitte.

Martinsoni sõnul juhiti tähelepanu ka sellele, et kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, võib tekkida tuludeklaratsiooni esitamise ja tulumaksu juurdemaksmise kohustus. Lõplik tulumaksusumma kujuneb tuludeklaratsiooni alusel.

Teist sorti teavitusega anti märku, et maksuameti andmetel arvestab inimese tulult maksuvaba tulu mitu väljamakse tegijat.

Martinson selgitas, et maksuvaba tulu on osa tulust, millelt tulumaksu maksma ei pea, ja seda võib samaaegselt arvesse võtta ainult üks väljamakse tegija (nt tööandja). Seega tuleb valida üks, keda inimene soovib jätta maksuvaba tulu edasi arvestama, ning teavitada teisi väljamakse tegijaid esimesel võimalusel sellest, et nad maksuvaba tulu enam ei arvestaks.

Analüüsiti eelmist kuud

Teavituste mõte ongi Olev Martinsoni sõnul see, et inimesi informeeritakse selle aasta maksuvaba tulu arvestamise muudatustest. Esimese liigi puhul võetakse analüüsimisele eelmine kuu ja teavitus saadetakse välja, kui maksuvaba tulu kasutamine oli suurem kui neli eurot.

“Kahjuks keskmise kuu ületamise summa kohta puuduvad andmed,” ütles Martinson. “Kuid nagu märgitud, peaks teavituse saanud inimene analüüsima enda jaoks, kas ka edaspidi aasta jooksul võib maksuvaba tulu ületamine jätkuda, ning vastavalt siis otsustama.”

Teise teavitusliigi korral maksab mainida, et teatavasti võib kahe väljamakse tegijalt rakendada maksuvaba tulu üksnes juhul, kui üks väljamakse tegija on sotsiaalkindlustusamet. “Ka siis ei tohiks ühe kuu maksuvaba tulu kokku ületada 500 eurot,” tuletas Martinson meelde.

Print Friendly, PDF & Email