Raimu Aardam: Abaja sadama raha oli olemas (10)

Kihelkonna endine vallavanem ja Abaja sadama ehituslepingu sõlminud Raimu Aardam (fotol) kinnitas Saarte Häälele, et vastupidiselt väidetule oli raha olemas – nii ühinemislepingust tulenev summa 150 000 kui ka 50 000 eurot valla eelarves.

Saarte Hääl kirjutas eelmisel nädalal, et Aardamil ei olnud pea 200 000-eurose lepingu sõlmimiseks rahalist katet. Leheloos kinnitasid seda ka vallavanem Madis Kallas ja vallasekretär Liis Lepik. Nimelt oli ühinemislepingus Kihelkonna investeerimisobjektina märgitud hooldekodu. Selle eest maksis Kihelkonna siiski ise ning Aardam soovis, et ühinemislepingu rahasumma arvestataks Abaja sadamale.

Volikogu loata ei saa

Seda ei saa siiski teha volikogu loata. Raimu Aardam sellega ei nõustu. “Ühinemislepingu olid heaks kiitnud ja allkirjastanud kõik ühinevad omavalitsused, seega oli ja on praegu rahaline kate olemas,” selgitas Aardam lehele eile hommikul saadetud vastuses. Tema sõnul loodeti raha ka PRIA-st, kuid ühinemislepingu summa kattis ära ka juhu, kui sealt raha ei saa.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas jäi eile oma varasema väite juurde, et Kihelkonna vallavolikogu oleks pidanud hooldekodu raha ümbertõstmise sadama ehituseks ka oma otsusega kinnitama ning siis oleks vallavanem läinud lepingut sõlmima. Seda vaatamata sellele, et Kihelkonna vallavolikogu oli asjade sellisest käigust teadlik, nagu protokollidest nähtub. Seega nõustus volikogu, et Kihelkonna hooldekodu jaoks planeeritud rahastust ühinemistoetusest kasutatakse Abaja sadama ehitustöödeks.

“Kihelkonna vallavalitsuse õiguslikud alused selle töövõtulepingu sõlmimiseks on mitmeti tõlgendatavad,” nentis Kallas. Artiklis oli juttu ka volikogu istungil Raimu Aardami öeldud repliigist, milles ta märkis, et Tõnis (Tasane – toim) on Saarte Kalanduse juhatuses ja viib nende rahataotlemise ürituse lõpuni. Tasane ise oli Saarte Häälelt sellisest repliigist kuuldes üllatunud ja ütles, et tema küll midagi kuskil lõpuni ei vii.

Võib ähvardada nõue

“Tõnis ei ole mingi garantii, aga kohalik mees, kes on ka pärast valimisi kohapeal ja informeeritud, millal avatakse taotlusvoorud ja millistele meetmetele, et õigeaegselt reageerida,” märkis Aardam. Kihelkonna vallavanemana sõlmis Raimu Aardam Abaja sadama uuendamise ehituslepingu, mille õiguspärasus on tekitanud küsimusi ka valla revisjonikomisjonis.

Oma viimasel istungil asja arutanud komisjon otsustas ära oodata, kas sadam saab PRIA-st toetust Saarte Kalanduse kaudu käimasolevast meetmest. Saaremaa valda võib ähvardada ehitajapoolne lepingust tulenev nõue, kui vald näiteks sadamat ehitama ei hakkagi.

Print Friendly, PDF & Email