Kõige enam kütiti ja hukkus liikluses metskitsi (1)

Keskkonnaagentuuri andmetel suurenes 2017/2018. jahihooajal Saare maakonnas põdra, metskitse ja punahirve küttimine ning oluliselt vähenes metssea küttimine.

Saare maakonnas kütiti lõppenud jahindusaastal 416 põtra (mullu 406), 1264 hirve (1081) ja 1731 metskitse (1309). Metssigu jäi jahimeeste püssi ette 2233 (aastataguse 4469 asemel), mis näitab, kui jõudsalt on Aafrika seakatk sigade arvu vähendanud. Nii metskitsi, hirvi kui ka metssigu lasti maakondade lõikes kõige enam Saare maakonnas.

Metssigade populatsiooni kokkukuivamist näitab ka üleriigiline küttimisstatistika. Kui üle-eelmisel hooajal kütiti Eestis kokku 32 580 metssiga ja eelmisel 17 610 metssiga, siis lõppenud hooajal jäi jahisaagiks 7923 metssiga.

Järjest rohkem lasevad jahimehed metskitsi, kelle arvukus enne poegimise algust võib ulatuda enam kui 100 000 loomani. Lõppenud jahiaastal lasid jahimehed Eestis kokku 15 721 metskitse, aasta varem kütiti 10 922 metskitse ja 2015. aastal 6264 metskitse.

Põtru lasti Eestis lõppenud jahihooajal 7315, eelmisel aastal 7383. Möödunud jahihooajal kütiti Eestis kokku 1915 punahirve, mida on 251 rohkem kui aasta varem.

Lõppenud jahiaastal lasti Saare maakonnas maakondade võrdluses kõige enam rebaseid (1249), kährikuid (1215), mäkrasid (80), hallvareseid (439) ja rääksparte (32). Kütiti ka 187 metsnugist, 39 halljänest ja 27 kobrast. Lasti 508 hane ja 1423 parti ning vähemal määral ka teise linde.

Lõppenud jahiaastal hukkus Saaremaal liikluses 134 metskitse, 23 metssiga, 16 punahirve ja 13 põtra. Eestis kokku hukkus mullu liikluses 2857 metskitse, 232 põtra, 110 metssiga ja 20 punahirve.

Keskkonnaagentuuri andmetel hukkus 2016. jahiaastal liikluses 208 põtra, 24 punahirve, 207 metssiga ja 2162 metskitse.

Print Friendly, PDF & Email