Riik Saaremaa Kodu ehitamist ei toeta (5)

Saaremaa vallavalitsus oma erihooldekodu rajamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondilt toetust ei saa.

“Hindamisel lähtuti 20 kriteeriumist, mille alusel tekkis projektide pingerida,” selgitas sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist Marek Atonen. “Teiste projektidega võrreldes sai Saaremaa projekt vähem punkte, mistõttu ei pääsenud rahastatud projektide nimekirja.”

Saaremaa vallavalitsus taotles Euroopa Regionaalarengu Fondilt toetust oma erihoolekandekeskuse Saaremaa Kodu rajamiseks neile psüühika- ja intellektihäirega inimestele, kes on seni elanud kodus lähedaste hoole all. Selle ühe võimaliku asukohana nähti praegust Kuressaares Kopli tänaval asuva sotsiaalmaja kinnistut. Vallal tulnuks omafinantseeringu katmiseks võtta 102 000 euro suurune rahaline kohustus.

Riigi hindamiskomisjoni heakskiidul rahastatakse välisvahendite toel 13 projekti uute teenusekohtade loomiseks.

Print Friendly, PDF & Email