Pöide on teedega hädas (4)

Pöide osavallakogu palub Saaremaa vallavalitsust asuda Riigimetsa Majandamise Keskusega läbi rääkima, et RMK aitaks parandada Koigi rabani ja Mihkel Ranna dendraariumini viivaid teid.

Kolmapäeval tänavust teehoiukava arutanud Pöide osavallakogu tõdes, et piirkonna mõlema olulise ja RMK haldusalas asuva turismiobjekti juurde viivad teed on väga viletsas seisukorras.

“Kui Koigi matkarajale minna, on ligi poolteist kilomeetrit teed pea läbimatu,” lausus osavallakogu esimees Õnne Sööt (fotol). “Rahvast käib rabas väga palju, aga autodega sinna lähedale ei saa. Möödunud aastal oli juhus, kus kiirabi pidi ligi pääsema ning see oli raskendatud.”

Neemi külas asuva dendraariumini viivast teest vajab hädasti parandamist 800 meetri pikkune osa. “Teeme ettepaneku suurele Saaremaa vallale, et ta hakkaks läbi rääkima RMK-ga, kelle haldusalas need turismiobjektid on, et nad aitaksid meil teetammi korrastada,” rääkis Sööt. “Osavalla eelarves selleks raha lihtsalt ei jätku.”

Tänavu on Pöide osavalla teede hoolduseks eelarves ette nähtud ligi 60 000 eurot. “Hoolduse all on silmas peetud osaliselt kruusaga katmist, hööveldamist ja tolmutõrjet,” märkis Sööt.

Valla teenuskeskuse juhataja Toomas Oll koostas teehoolduskava, lähtudes osavalla elanike esitatud avaldustest. “Põhimõtteliselt on teede olukord hinnatud ja prioriteedid paika pandud,” märkis Sööt, lisades, et kava ei ole siiski veel kinnitatud, kuna vajab veel tööd.

Osavallakogu esimees möönis, et osavallas neid teid, mis oma kehva seisukorra tõttu liiklejatele meelehärmi põhjustavad, jätkub. “Kui teel on väga suured augud, tuleb tulla teenuskeskusesse – küll me selle koorma kruusa ikka leiame,” ütles Õnne Sööt.

Print Friendly, PDF & Email