Kohalik kummitempel (10)

Erki Aavik

“Need, kes on oma põhiseaduslikku kohust täites käinud võimalust mööda valimas ja siis – omal algatusel – valimiste vahelisel ajal oma valiku tulemusi jälginud, teavad, et valijaid on valitavatel vaja vaid selleks, et valituks saada,” kirjutab muusika- ja majandusharidusega Erki Aavik.

Valimiste vahelisel ajal ei ole keegi palunud valijatel indu või teotahet ilmutada. Parem oleks, kui poleks ka mingit huvi, sest valijad ehk rahvas segab poliitikuil ehk valituil tarku otsuseid tegemast! Klišee? Kahtlemata! Kehtiv? Kindlasti!

Riigikogu on oma volitused, oma õigused ja teovõime suurel määral täitevvõimule ehk valitsusele loovutanud ja saanud seetõttu endale ka kummitempli “hellitusnime”. Riigikogu valimised on praktiliselt homme ehk vähem kui aasta pärast ja on päris õige aeg taas kord proovida oma kogemusest õppust võtta: keelitage kandideerima inimesi, kellel on kirjaoskust, tervet mõistust ning algatus- ja teovõimet.

Mälu saab alati värskendada

Kirjaoskust – kusjuures selle sõnaga peetakse esmasena silmas hoopis lugemisoskust! – on vaja oma ülesannetest ja üldse asjadest arusaamiseks. Talupojamõistust on vaja selleks, et mõelda väljaspool sedasama kirjatähte ehk vältida bürokraadiks muutumist ja jällegi – asjadest arusaamiseks. Algatus- ja teovõimet on vaja, et vältida bürokraatidele allajäämist, ja selleks, et mõni terve mõistusega väljamõeldud asi algatada ja tegelikult ära teha.

Koolitoaks kõlbab meie pool aastat tagasi valitud Saaremaa volikogu. Kõik Saaremaa valla 29 volikogu liiget on avalikult teada ja kui meelest ära läheb, siis – koduste võimaluste puudumisel – saab raamatukogus alati mälu värskendada. Ja siis tuletagem meelde, mida need 29 volikogu liiget poole aasta jooksul teinud on! Kui ei tule, siis – volikogu istungite protokollid on samuti avalikud. Kuid kes vana asja meelde tuletab jne.

Vaadakem homsesse! 26. aprillil koguneb Saaremaa volikogu 27-punktilise päevakorra arutamiseks ja OTSUSTE TEGE­MISEKS. Lugege seda päevakorda, avage teemade materjale ja lugege seletuskirju ning te mõistate, millisesse põrgusse oleme meie, valijad, saatnud oma valitud! 29 inimest!

Riigikogu liikmed Enn Eesmaa ja Hannes Hanso Tallinnast, nendega koos samuti RK liikmed Urve Tiidus ja Kalle Laanet, ettevõtjad Mihkel Undrest ja Jaanus Tamkivi, kes kõik on vähemalt saarlased, peavad otsustama, kas ikka tellida kaks infotahvlit matkaraja tähistamiseks. Oi kui tähtis ja saarlaste käekäiku – küll vist pigem turistide jalaastet – reguleeriv otsus!

Teisest servast. Kirju seltskond ehk tubli töömees, endine turismiametnik ja tänane ohvitser ning nii mõnigi teine volikogu liige, kelle rahalised kogemused ja teadmised eelarvest piirduvad perekonna ja väikeettevõtte majandamisega, kui sedagi, peavad otsustama lasteaia rohkem kui nelja­saja tuhandelise ehituse käekäigu üle. Tõsi, otsus on pigem formaalne, sest ametnikud on ju kõik juba ära teinud – hanked, eelarved jmt –, kuid seda enam: mis on sellise formaalse otsuse sisu ja seega mõte?! Samasuguse formaalse käetõstega ühinevad ka need volikogu liikmed, kel on selliste asjadega kogemusi.

Mis värvi olgu võõrasemad?

Mandrimehed Maastik ja Tinno on sukeldunud saarerahva elukorraldusse (kindlasti heade kavatsustega), kuid ma ei usu, et nad oskaksid – volikogu materjalide vastava seletuskirja materjalide peale vaatamata või vahest just seletuskirja tõttu – vastata küsimusele, miks Papissaare–Vilsandi (NB! Tegelikult Vikati! Või muidu peaks kirjutama Saaremaa–Vilsandi) paadiühenduse üleveo 1 tonni hind hakkab maksma just 6 eurot.

Oh ei, ma ei ilgu lugupeetavate volikogu liikmete kallal, ei terita ka keelt isegi vallaametnike arvel. Need juhuslikud näited toovad esile, kui kaugel on väidetav teadmistepõhise Eesti mudel meie igapäevasest tegelikkusest. Kas kolmekümnel meie poolt meie asju ajama valitud inimesel oleks võimalik kogu Saaremaa asju paremini ajada? Muidugi on neil võimekust – vaadake, kui palju erinevat kogemust, haridust, teadmisi selle nimekirja peale koguneb! Aga nad ei saa, sest nad peavad oma energiat ja aega kulutama otsustamiseks, mis värvi võõras­emad vallavalitsuse ette istutada. Sest normid on sellised. Mida nad saaks teha, on algatada sellise tobeduse muutmine igal avaliku sektori tasandil. Küll liitlasi leiaks.

Suurema osa volikogu 26. aprilli istungi küsimustest peaks ära otsustama vastav töötegija või valdkonna eest vastutaja (mõistlikus ettevõttes oleks see nii). Aga esialgu, kuni normid ei luba, ehk hoopis volikogu esimees, kelle 3800-eurose kuupalga eest võiks teha üht-teist veel peale eelnõudele ja otsustele allkirjade andmise.

Print Friendly, PDF & Email