MUHU UUDISSED: Lasteaal tuleb juubel

Irena Tarvis

Neh vahest oo mõni mure isegit kena. Isegit kohe purukena. Neh, mes sa muud oskad nõuksest asjast arvata, et laste puuduse üle meite valdas küll taris aliseda põle. Änam ep aita muu nõu, kut tuleb akata moa-ammetid lasteaa majast varsi välja kolima, sest ühte rühma oo tuliselt juure taris. Ja neh, kui juba tuleb rühm, siis oo sõnna rühma ju tüötajaid koa taris. Nüid otsitsegid kangest taga kahte lasteaa õpetajad ja ühte õpetaja abi. Igatsugu konkursitingimused oo kõik kenaste valla kodulehe pial kirrjas. Ja aega oo antud täpselt abrilli lõpuni.

Aga lasteaast oo uudissime vielgid. Neh, sest oo juba natusse aega juttu oln, et seevoasta oo lasteaal viiekümnevoastane juubel. Seda tähistatse siis täpsemaste suure kontserdi ja tordisüömaga kahessandal juunil kellu kolmest. Oodetse kõiki, kellel oo Muhu lasteaaga miskitsugune side. Kis oo sial ise köin või kellel lapsed sial oo või kis oo sial eluilmal tüöl oln. Nõnna et nõuksi inimesi ikka väga paljut põlegid sii soare pial, kellel selle majaga asja põle mitte. Ja omast osavõtmisest tuleks siis nüid tiada anda enne viieteistmendad maid. Kirjuta võib reet.hobustkoppel@mail.ee või siis elista televonni peale 45 30 685 või 56 69 19 80. Nie oo siis mõlemad lasteaa direkturi Reeda numbrid.

Sellest nädalist suab jälle kuni mai lõpuni postkonturis köia. Paljast kahel pääval nädalas, aga ikkagid lastasse köia. Iga teisibe ja neljabe kellu poolest kümnest veerand kolmeni. Neh, ja ikka paergu sial vanas meierei majas, kus suiti turismiinhvut jägatse.

Kevad oo selle valuga kätte tuln, et ep jõva teesega masu änam ühte jalga köia. Inimesed roabitsevad oma õuesid juba ammu, et kõik ikka rois oleks ja pilkus ep taheta midad istutama akata. Nüid oo Liival taemelats koa jälle lahti. Sialsammas, kus ennemalt Käoking taimi müis, oo nüid uus virma ammetis – Ansu Aiand. Lats oo lahti teisibest laupani kellu ühessast neljani.

Ja neh, uijee, uiel virmal oo uusi ja uhkeid teenusseid koa pakkumisel. Näiteks oo nõuke võemalus, et viid omad tühad tinnid-tannid sõnna ja mai kuus soad kätte – iganest uhked lilled või maitsetaemed oo kuhjas sihes. Ja kis viel misegid vastu uvi tunneb, neh, minge aga uudistama ja alati soab televonniga koa küsida. Nummer oo 52 06 939. Olge aga julged elistama ja ise Liival ää köima. Muhulaste ilumiel, sie oo ju tiada asi. Põle vahet kas siilikusabas või kodu aidas peendras. Sadat kirja-karva lillsid piab igaspuol olema.

Olge munuksed !

Print Friendly, PDF & Email