Kohus: Tallinna Sadama kriminaalasja tuleb menetleda

Tallinna ringkonnakohus rahuldas riigiprokuratuuri kaebuse ja otsustas, et Harju maakohtul tuleb Tallinna Sadama kriminaalasi hoolimata vigasest süüdistusaktist menetlusse võtta. Ringkonnakohus saatis süüdistusakti tagasi kohtuliku eelmenetluse jätkamiseks samas kohtukoosseisus, vahendas Postimees. Maakohus heitis prokuratuurile ette süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segadust kuriteo toimepanemise aja ja koha küsimustes.

Seevastu ringkonnakohtu hinnangul on süüdistusakt koostatud kriminaalmenetluse seadustikus ja riigikohtu praktikas esitatud nõudeid järgides. Kolleegium asus seisukohale, et akti tagastamine prokuratuurile on põhjendatud, kui ei ole kajastatud kriminaalmenetluse seadustikus ette nähtud asjaolud ning süüdistus on koostatud nii, et see takistab kohtulikku arutelu. Ringkonnakohus etteheidetega ei nõustunud. Ringkonnakohus ei nõustunud ka etteheidetega süüdistuse ülesehituse ja selguse ning teo toimepaneku aja osas. Samuti ei nõustunud ringkonnakohus etteheidetega süüdistuses kirjeldatud faktide laialivalguvuse osas.

Etteheidete kohta seoses süüdistusaktis toodud näidete, täiemahulise tsiteerimise ja seaduse analüüsi kohta, mis koormavat lugejat ja teeb teksti mõistmise raskeks, märkis ringkonnakohus, et “ainuüksi sellisel põhjusel, et tekst lugejat koormab, ei anna alust süüdistusakti tagastamiseks.”

Ligi kolm aastat kestnud uurimise käigus kogutud tõenditele tuginedes esitas prokuratuur mullu Tallinna Sadama endistele juhtidele Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale süüdistuse 2005. kuni 2015. aastani suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Print Friendly, PDF & Email