Algab bussiliikluse uuring

Saare maakonna bussiliinide lepingud vedajatega lõpevad 2019. aasta 1. augustiks. Uue vedaja leidmiseks korraldab Saaremaa vald tänavu sügisel uue hanke. Selle õnnestumiseks korraldame uuringu, et selgitada inimeste liikumisvajadusi ja analüüsida eelmise, 2008. aastal tehtud uuringu alusel kehtestatud liinivõrku.

Üks osa uuringust on küsitluse läbiviimine, mille ankeet on allpool. Ankeeti on võimalik täita ka veebis (www.saaremaavald.ee), maakonnaliini bussides, raamatukogudes ja vallas (ka teenuskeskustes). Lehest välja lõigatud ja kodus täidetud ankeedi saab ka eelnimetatud kohtadesse ning COOP-i maapiirkonna kauplustesse tagastada. Vastama on oodatud KÕIK valla elanikud, nii praegused bussisõitjad kui ka need, kes ei kasuta ühistransporti. Mida rohkem on inimeste soove, ettepanekuid, kriitikat ja arvamusi, seda paremini suudame liinivõrku ja ühistransporti korraldada.

Tasuta sõidu osas palju selgusetut

Teatavasti on riigil plaanis kehtestada kord, mille järgi alates 1. juunist 2018 reisija riigieelarvest doteeritavatel bussiliinidel sõidu eest enam maksma ei peaks. Samas on selle ümber veel 2,5 kuud enne rakendumist palju ebamäärasust ja kindlas kõneviisis millestki veel rääkida ei saa.

Üks on kindel, et ka tasuta ühistranspordi rakendumisel peab edasi toimuma reisijate loendamine. Lihtsaim viis selleks on valideerimine. Saare maakonnas on AS-i GoBus bussides süsteem, mis võimaldab valideerimist, aga Atko Liinid OÜ busside süsteem seda ei võimalda. Praegu puudub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning maanteeametis selgus, kas Atko bussidesse tuleb muretseda valideerimist võimaldav süsteem või jätkatakse reisijate registreerimist lepingu lõpuni (13 kuud) nn nullpiletite väljastamisega.

Nõudepõhine transport

Veel on meie maakonnas kavas katsetada nõudepõhist transporti. Olukorras, kus kindla graafiku järgi sõitvad bussid ei vasta väga väikese elanike arvuga piirkondades inimeste vajadustele, on vaja leida uusi lahendusi. Nõudepõhise transpordi eesmärk on luua nn vaba turuplats, kus sõitjad ja sõiduteenuse vajajad saaksid oma sõite ühildada. Kuna reisijate vedu on seadustega väga täpselt reguleeritud, ei ole selline “vaba turuplats” praegu võimalik.

Projekti eestvedajad on leidnud, et kui sel sügisel esimeste sõitudega alustada, tuleb algul leppida piiratud tarbijaskonna ja vedajatega, kes vastavad kõigile seadusenõuetele. Samas hakatakse tegutsema ka seadusandluse muutmiseks, et võimaldada nn vaba turuplatsi tekkimine. Selle projektiga seoses ei saa veel millestki rääkida kindlas kõneviisis, kuid ministeeriumite, maanteeameti, ühistranspordi korraldajate ja erasektori esindajad tegutsevad parimate lahenduste leidmise nimel.

Karl Tiitson,
transpordinõunik

Print Friendly, PDF & Email