Ajalooline järjepidevus on hariduses oluline (3)

“Tuleb leida lahendus, et ajalooliselt väärikas gümnaasiumiharidus ei kaotaks järjepidevust seoses uue hoone ja paremate tingimustega noortele hariduse võimaldamisel,” kirjutasid Saaremaa vallavanemale ja volikogu esimehele saadetud pöördumises Saaremaa ühisgümnaasiumi 42. lennu nimel Karin Juhat, Peeter Jalakas, Servi Täll ja Heidi-Ingrid Maaroos.


Otsus rajada Kuressaare linna uus gümnaasiumihoone riigi vahenditest on vastu võetud ning leping kirjutati 4. aprillil alla. Ajalehes Saarte Hääl ilmus sel puhul artikkel, milles avaldati vallavanem Madis Kallase ja abivallavanem Helle Kahmi arvamusi tulevikuplaanidest seoses gümnaasiumihariduse järjepidevusega Kuressaares.

Kõlama jäi arvamus, et seda probleemi on laialdaselt arutatud, kogukonna soovil on loobutud järjepidevuse tagamisest ning uus hoone alustab uue koolina ning korraldatakse nimekonkurss.

Kui uurida Kuressaare gümnaasiumihariduse ajalugu, on juba 19. sajandi lõpust suudetud säilitada ajalooline järjepidevus, kusjuures ei ole praegu Saaremaa ühisgümnaasiumi nime kandev kool selle nime all tegutsenud kaugeltki mitte kogu ajalooperioodi. Nimed on vahetunud, erinevaid koole on liidetud, aga järjepidevust on kogu aeg säilitatud.

Olime Kingissepa V. Kingissepa nimelise keskkooli lõpetajad, kuid sellest hoolimata on meie 42. lend Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlaste loetelus. Seega pole probleem mitte nimes, vaid sisus ja tahtmises säilitada ajalooline järjepidevus.

Soovime, et Saaremaa valla volikogu ja vallavalitsus avalikustaksid selles küsimuses toimunud arutelude otsused. Kui otsused eitavad senist järjepidevust, teeme ettepaneku uuesti avada avalik arutelu järjepidevuse tagamisest laiemalt SÜGi ja KG vilistlaskonnas ning leida lahendused, et ajalooliselt väärikas gümnaasiumiharidus ei kaotaks järjepidevust seoses uue hoone ja paremate tingimustega Saaremaa noortele hariduse võimaldamisel.

Oleme omalt poolt valmis sellele arutelule kaasa aitama. Meie ettepanek on leidnud toetust ka Tartu Saarte Klubi ja Saaremaa ühisgümnaasiumi teiste lendude esindajate poolt.

Print Friendly, PDF & Email