Abivahendite hüvitamisse suunatakse lisaraha

Kui tänavu veebruarist tõmbas riik abivahendite hüvitamist koomale, siis järgmisest aastast suunatakse sellesse lisaraha.

2019. ja 2020. aastal suunab riik abivahendite hüvitamiseks olulises mahus lisaraha, kasutades selleks ravimite kompenseerimisega sarnast eelarve planeerimist.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva hinnangul võimaldab järgmisel aastal tehtav põhimõtteline muudatus abivahendite rahastamises paremini toetada erivajadustega laste ja täiskasvanute iseseisvat toimetulekut ning ära hoida võimalike tervisekahjude tekkimist või süvenemist. Riigi toel hakkavad isiklikuks kasutamiseks mõeldud abivahendeid suuremas ulatuses saama ka hoolekandeasutustes elavad inimesed.

Sotsiaalkindlustusamet jääb eelarve kasutust jälgima ning edaspidigi rahuldatakse põhjendatud juhtudel erimenetluse taotlused. Rikkumiste ennetamiseks ja riigieelarve vahendite tõhusaks kasutamiseks on kavas tõhustada SKA järelevalvet.

Tulevaks aastaks on abivahenditele planeeritud 14,5 miljonit eurot.

Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allase sõnul jõudis info lisarahastusest Eesti puuetega inimeste kojani ajakirjanduse vahendusel.

“Kui vahepeal tõmmati abivahendite hüvitamist koomale, siis õnneks osa esialgu nimekirjast mahatõmmatud abivahenditest otsustati siiski hüvitada,” ütles Allas. “Seega läks meie esimene ehmatus mööda. Mis aga järgmisel aastal ees ootab – eks see paista. Loodame muidugi parimat.”

Print Friendly, PDF & Email