MIDA ARVAD? Mis on teie hinnangul põhjus, et Saare maakonna keskmine palk on Eesti nigelaim? (27)

Mis on teie hinnangul põhjus, et Saare maakonna keskmine palk on Eesti nigelaim?

Erik Keerberg, elektroonikafirma Ouman Estonia OÜ juhataja:

Saaremaa eelmise aasta palgastatistika näitas 2016. aastaga võrreldes 0,5% langust. Sellele eelnevatel aastatel on palgakasv maakonnas olnud keskmiselt 5,5%. Siiski jääb ka see kasv Eesti keskmise palga kasvule ligi ühe protsendi võrra alla.

Keskmiste palkade võrdlus maakonniti on peaasjalikult sõltuv majanduse struktuurist – mis tüüpi ja mis valdkondades majandusüksused toimetavad. Saaremaa majandusstruktuuris on olulisel kohal töötlev tööstus. Võiks eeldada, et kõikumised selles sektoris mõjutavad otseselt ka kogu majanduse tervist. Ometi olen arvamusel, et töötleva tööstuse osa Saaremaa keskmise palga kasvu seiskumisel on väike. Näiteks Ouman Estonias on viimase 10 aasta keskmine palgatõus olnud 5–7%.

Mõju võib avaldada teenindussektori osakaalu mõningane suurenemine. Samuti seaduseandja pingutused selles suunas, et kõik töötajad oleksid registreeritud: see muudatus on toonud tööjõuturule kindlasti senisest rohkem miinimumpalka deklareerivaid töötajaid, kes enne vaid ümbrikupalka nautisid ja statistikavalimis ei osalenud.


Indrek Kasela, investor ja toiduainetööstur:

Alati tasub vaadata palku suhtes elukallidusega. Ega Tallinnas sellepärast halvem elada ole, et palgad on väiksemad kui Helsingis. Tegelik elukallidus on Saaremaal palju madalam kui mandril, arvestades näiteks kinnisvara hindasid. Ka Gotlandil on palgad madalamad kui Stockholmis, aga Gotlandil tahavad inimesed väga elada.

Meie enda ettevõtetes – OÜ-s Vettel ja OÜ-s Saare DeliFood – on palgad kõrgemad kui mandril tegutsevates samasugustes ettevõtetes, kuna tööjõupuudus on suurem probleem. See on põhjus, mis tegelikult takistab uute kõrgemat palka maksvate tööstuste ja teenindusettevõtete loomist.


Kristian von Wowern, IT-ette­võtja, Kon­ceptform OÜ, Zyndilaid OÜ juhatuse liige:

Arvan, et Saaremaa madalate palkade põhjus on see, et siin on raske tööd leida. Seetõttu saab maksta ka väiksemat palka. Samas on Saaremaal ka väiksemad elamiskulud. Tallinnas ja Tartus on palgad küll suuremad, ent seal on kallim elada.

Eesti äärealadel on lihtsalt nii, et palgad on madalamad, kuna keskused on kaugel. Lausa seda ma ei julge öelda, et tööandjad kasutavad seda ära, aga nii on, et seal, kus elamiskulud on väiksemad, on ka palgad väiksemad.

Arvan, et Saaremaa palgad kahjuks jäävadki pisemaks kui mujal Eestis. Küll need palgad ka meil tõusevad. Seda aga, et siin makstaks sama suurt palka kui Tallinnas, meil ilmselt ei tule.Olukord Taani äärealal väikesel Bornholmi saarel, kust pärit olen, on täpselt samasugune nagu siin Saaremaal. Väikesed palgad – väikesed kulud.

Print Friendly, PDF & Email