Suure-Rootsi veeprobleemi lahendamiseks saab toetust taotleda (3)

Saaremaa vallavalitsus soovitab reostunud joogiveega Suure-Rootsi küla elanikel nõuetele vastavate reoveesüsteemide rajamiseks toetust taotleda.

“Suhtume joogivee kvaliteediga seotud probleemidesse tõsiselt ja samasugust suhtumist ootame ka Suure-Rootsi küla elanikelt,” ütles vallavalitsuse vee- ja looduskaitse peaspetsialist Kairi Niit (fotol). “Kohaliku omavalitsuse soov on olukorra parandamine ja reoveekäitlussüsteemide nõuetega vastavusse viimine on esimene samm selles suunas.”

Kuna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine on arvestatav investeering, siis on hajaasustuse toetusprogramm Niidi hinnangul hea võimalus ka nende majapidamiste omanikele, kel nõuetele vastavate süsteemide rajamine üle jõu käiks.

Olemasolevate reoveesüsteemide rekonstrueerimiseks ning uute ja nõuetekohaste süsteemide rajamiseks saab toetusprogrammi taotlusi esitada juba möödunud nädalast. Seega ootab omavalitsus taotlust esitama ka Suure-Rootsi küla majapidamiste omanikke.

“Usume, et inimeste tahe joogivee kvaliteedi parandamiseks midagi ära teha väljendub ka sellest piirkonnast esitatavate taotluste hulgas,” ütles Niit. “Kuna Suure-Rootsi küla vee­probleemi võimendab sealne tihe asustus, on reovee kohtkäitluseks sobiva lahenduse valimisel seetõttu kohati mõistlik teha koostööd naabermaaüksuste omanikega.” Taotlusi on aega esitada kaks kuud.

Kui nõuetele mittevastavate reoveesüsteemide omanikud pole olukorra parandamiseks midagi ette võtnud, algatab Saaremaa vallavalitsus järelevalvemenetluse.

Mullu selgus Pihtla vallavalitsuse tellitud uuringust, et Suure-Rootsi küla joogivee halval kvaliteedil on mitmeid põhjuseid: reovee käitlemise süsteemid ei taga nõuetekohast puhastusastet, kohati ei ole järgitud nõutud kujasid, kasutust mitteleidvad salvkaevud on muutunud lisaohuks põhjaveele.

“Ka on võimalik, et pika ajalooga ja tiheda asustusega Suure-Rootsi külas on inimtegevuse mõjul pinnas muutunud lämmastikurikkaks ja sademevesi viib nitraadid pinnasest põhjavette,” tõdes Niit. “Seega on ühest süüdlast tekkinud olukorras raske tuvastada. Põhjuseid on mitmeid.”

Pihtla vallavalitsus otsustas pärast uuringutulemuste selgumist anda reoveekäitlussüsteemide omanikele võimalus need rekonstrueerida, asendada, likvideerida või igati nõuetega vastavusse viia.

Print Friendly, PDF & Email