Siia sadam sai nime protestile vaatamata

Saareaare OÜ esitas vastuväite Pihtla vallas Tirbi külas Lautri katastriüksusel asuvale paatide randumiskohale Siia sadama nime määramise vastu. Saaremaa vallavalitsus otsustas siiski Siia sadama nime määrata.

Lautri katastriüksuse naabriks oleva Saadu kinnistu omanik Saareaare OÜ väitis, et kuna nimemääramine võib riivata tema õigusi, oleks nimemääramise protsessist pidanud teatama kirjalikult.

“Saadu kinnistu omanik sai kohanime määramisest teada naabritelt ja vaidleb kohanime korralduse eelnõule täielikult vastu,” teatab vallale Saareaare OÜ Kersti Tänavsuu isikus. Tema sõnul on kohanime Siia sadam määramine vastuolus Pihtla valla rannaalade üldplaneeringuga, mille järgi nimetatud kohas sadamat ei asu ja üldplaneering sadama rajamist ette ei näe. “Arusaadavalt ei saa sadamale nime anda, kui sadamat nimetatud kohas ei asu,” seisab vastuväites.

Lisaks märgitakse ära vastuolud detailplaneeringuga. Samuti lisatakse, et Lautri kinnistul on juba alustatud tee rajamist, mille suhtes on keskkonnainspektsioon algatanud väärteomenetluse. “Saadu kinnistu omanik on korduvalt teavitanud Saaremaa valda ebaseaduslikust ehitustegevusest Lautri katastriüksusel, kuid vaatamata sellele rikkumine kestab,” kirjutab kaebaja.

Vallasekretär Liis Lepik ütles, et vallavalitsus otsustas siiski Siia sadama nime määrata ja esitada selle registreerimiseks kohanimeregistris.

“Kohanime määramise otsuse aluseks oli eelkõige see, et tegemist on ajaloolise paatide randumiskohaga, mis on rahvasuus tuntud kui Siia sadam, ning kohanimi vastab vallavalitsuse hinnangul kohanimeseaduses sätestatud tingimustele,” lausus Lepik. Tema sõnul on oma heakskiidu sellele kohanimele andnud ka Saaremaa valla kohanimekomisjon.

Print Friendly, PDF & Email