Saaremaal muutus haritav maa kallimaks

Kui Eestis tervikuna on tehingute arv võrreldes möödunud aastaga 10,8 protsenti kahanenud, siis Saaremaal jäi see täpselt samaks. Maa hind aga tõusis.

Maa-ameti haritava maa 2017. aasta turuanalüüs näitab, et möödunud aastal tehti Saaremaal haritava maaga 87 tehingut ehk täpselt samapalju kui 2016. aastal. Vabaturul tehingute arv siiski kasvas – 2017. aastal tehti Saaremaal 79 tehingut, mida on 10 võrra rohkem kui 2016. aastal.

Tehingute koguväärtus Saaremaal tõusis – kui 2016. aastal oli tehingute käibeks 891 000 eurot, siis mullu 1,033 miljonit eurot. Notarite edastatud ostu-müügitehingute põhjal vahetas Saaremaal omanikku 1200 hektarit haritavat maad, lisaks müüdi Saaremaal 500 ha looduslikku rohumaad. Kokku on Saaremaal katastrisse kantud 54 300 ha haritavat maad ja 24 800 ha rohumaad.

Viimase viie aastaga on haritava maa hektari hind Eestis tõusnud ligikaudu 1000 euro võrra. Kõrgeim mediaanhind oli Jõgevamaal (3406 €/ha) ja madalaim Hiiumaal (1721 €/ha). Saaremaal oli haritava maa mediaanhind avalikul turul 2108 €/ha ehk 108 eurot rohkem kui aasta varem.

Müüdud haritava maa keskmine pindala on viimastel aastatel jäänud vahemikku 9,3–11,3 hektarit. Saaremaal oli müüdud haritava maa keskmine pindala 5,5 ha, mis on Eestis väikseim. Suurim tehing Saaremaal oli üle 18 ha.

Turuanalüüs toob välja, et mida suurem on haritava maa pindala, seda kõrgem on hektari hind. Samuti tõstab maa hinda mullaviljakus.

Haritava maaga tehti 2017. aastal Eestis kokku 1253 tehingut, mis tähendab, et tehingute arv kahanes 10,8 protsenti võrreldes 2016. aastaga. Tehingute koguväärtus kahanes 6,9 protsenti võrreldes eelmisega aastaga, jäädes tasemele 38,2 miljonit eurot. Seejuures haritava maa vabaturu tehingute hektari mediaanhind siiski kasvas 7,9 protsenti, küündides 2912 euroni hektari eest.

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits ütles, et haritava maa hind on jätkuvalt kasvutrendis. Järjest rohkem müüakse väiksemaid maatükke – 20 aastaga on müüdava haritava maa pind kahanenud kaks korda. Mediaanhind on sama ajaga kasvanud enam kui 14 korda. Sealjuures on haritava maa turg elavam kevadel, märtsis ja aprillis, ning aasta lõpus.

Print Friendly, PDF & Email