Jüri Reede seisukoht Jaen Teäri väidete osas (5)

Jaen Teär avaldab arvamusloos minu kohta ebakohaseid väärtushinnanguid ning ebaõigeid ja eksitavaid faktiväiteid, mis on õigusvastane ja ebaväärikas tegu. Selliste väidete esitamine on seda kummastavam, et inimene ei ole minuga isegi kordagi kohtunud.

Mina ei ole kusagil ega mingis vormis avaldanud, et rahvamaja juhtimine on ropult raske töö, et vaimne ja füüsiline töö põhjustasid mulle tervisekahjustuse ning et vald peaks mulle seoses koondamisega maksma ligi 12 000 eurot. Palusin vallalt vaid minu initsiatiivil töösuhte lõppemisel lõpparve maksmisel täita kehtivaid õigusakte.

Jaen Teär väidab avalikult ilma igasuguse aluseta, et ma hakkasin kannatama tagakiusamismaania all ning nagu oleks mind tabanud suurusehullustus. Samuti esitab ta eksitavaid väiteid selle kohta, nagu ma ei oleks tööajal ja ka pärast seda täitnud tööülesandeid. Saaremaa vallavanem Madis Kallas on 7. aprilli kohalikes ajalehtedes avalikult kinnitanud, et tööandjal ei olnud mingeid pretensioone minu töökohustuste täitmise osas.

Jaen Teär esitab avalikult eksitavaid väiteid, nagu ma oleksin keelanud inimeste liikumise rahvamajas. Selline väide ei vasta tõele. 29. märtsil 2018 kella 12:00 paiku viibisin ma rahvamajast väljas Kihelkonnal toimuval kultuuriüritusel, kui mulle saabus kaastöötajalt teade, et rahvamajas omavolitseb rahvamajaga ja ka vallaasutustega mitteseotud kolmas isik, kes on asunud rahvamaja vara liikumist korraldama. Sarnaseid juhtumeid oli minu töösuhte ajal eelnevalt esinenud mitmeid. Selline käitumine rahvamajaga mitteseotud kolmanda isiku poolt on lubamatu ja lihtsalt ebaviisakas. Asutuse juhina olin ma 2. aprillil sunnitud välja andma käskkirja, millega keelasin rahvamajas õigusliku aluseta omavolitsemise. Mina ei keelanud ühelgi inimesel rahvamajas liikumast. Sealhulgas ei keelanud ma ringides ja jõusaalis treeningutel osalemist ning kultuuriürituste külastamist.

Olen alati, igal pool ja kõigile kinnitanud, et mul ei ole midagi ühegi uue noortekeskuse kui sellise loomise vastu, kuid kõik peab toimuma planeeritult ja kooskõlastatult.

Tahan öelda, et ajalehe “Saarte Hääl” 6. aprilli 2018 artikli pealkiri ja selle sissejuhatus olid lugejat eksitavad. Kinnitan, et ma ei läinud riidu kohalike inimestega ega lahkunud ka rahvamaja juhi kohalt suure riiuga. Kihelkonna kohalikud inimesed on äärmiselt sõbralikud, vastutulelikud ja abivalmis. Saan kohaliku kogukonnaga seniajani väga hästi läbi. Mul ei olnud lihtsalt võimalik aktsepteerida mõne üksiku ebaviisakalt käituva ametiisiku tegevust.

Lõpetuseks avaldan lootust, et Kihelkonna Rahvamaja uksed on senini avatud andmaks ka Jaen Teär’ile võimaluse panustada Kihelkonna kultuurielu elavdamisse.

Jüri Reede

Autori palvel on kommentaar avaldatud muutmata kujul

Print Friendly, PDF & Email