Biosfääri programmiala nõukojas kümme saarlast

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala nõukoda sai 22-liikmelise uue koosseisu, kuhu Saare maakonnast kuulub kümme inimest.

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala nõukoda on keskkonnaameti juurde moodustatud ekspertide kogu, mis annab nõu biosfääri programmiala tegevuskava koostamisel ja hindab selle täitmist. “Arutame, mida oleks saarte arenguks vaja, ja vahetame infot, mida teevad hiidlased ja mida teevad saarlased, et üksteise pealt õppida,” rääkis nõukoja liige Kaja Lotman. Tema sõnul on nõukoja uus koosseis varasemast suurem ja erinevalt eelmisest kuulub nüüdsesse koosseisu rohkem saarlasi ja hiidlasi.

UNESCO võrgustikku kuuluv Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala (BPA) tegutseb juba 1990. aastast ning selle märksõnad on loodus, kultuuripärand ja kestlik majandus. Biosfääri programmiala tegevuskava 2014–2020 sätestab hulga konkreetseid tegevusi, nagu kudealade taastamine, kohaliku toidu propageerimine, kaasaaitamine energiaühistute loomisele, pärandkoosluste majandamise koolitused jpm.

Tähtis roll Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal kuulub rahvusvahelisele koostööle. Maailmas on üle 700 biosfääri ala, kust on väga palju õppida ja oma probleemide lahendamiseks üle võtta.

Lotman rääkis, et UNESCO programmi “Inimene ja biosfäär” raames on Lääne-Eesti saarestiku arhipelaagile omistatud UNESCO märk, mida tuleks Saare- ja Hiiumaa tutvustamiseks turismimajanduses rohkem kasutada. Märki võib trehvata vaid sadamates ja turismiinfopunktides.

Kaja Lotman selgitas, et UNESCO märgi õigustamiseks on meie biosfääri programmiala läbinud kaks kontrolli. UNESCO märgi äravõtmine võib Lotmani sõnul kõne alla tulla näiteks siis, kui loobume arendustegevuses keskkonnamõju hindamisest või hakkame merre kõvasti solki laskma. Kindlasti ei saaks me UNESCO märki, kui liha- ja piimtööstuse solk jookseks Põduste jõge mööda endiselt Kuressaare lahte, nagu see toimus nõukogude ajal.

Liikmed:

Kaja Lotman – Keskkonnaamet;
Kaupo Heinma – Keskkonnaministeerium;
Kerli Gutman – UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretär;
Toomas Kokovkin – UNESCO “Inimene ja biosfäär” (MAB) rahvusvahelise koordinatsiooninõukogu ekspert;
Bert Holm – Saaremaa vald;
Monika Pihlak – Hiiumaa vald;
Elle Palmpuu – Vormsi vald;
Piret Lang – Muhu vald;
Terje Aus – Saarte Koostöökogu;
Leo Filippov – Eesti Saarte Kogu;
Karin Poola – Palade Loodushariduse Keskus;
Rainer Paenurk – Saaremaa Arenduskeskus;
Liis Remmelg – Hiiumaa Arenduskeskus;
Jan Ignahhin – Hiidlaste Koostöökogu;
Heino Vipp – Saarte Kalandus;
Heino Kalmus – Hiiukala;
Neeme Rand – Kuressaare Ametikool;
Signe Leidt – Hiiumaa Ametikool;
Jana Raadik-Cottrell – Meremajanduse keskus Kuressaares;
Aira Toss – Hiiumaa Metsaselts;
Mati Schmuul – Saaremaa Metsaühing;
Eveli Jürisson – Visit Saaremaa.

Print Friendly, PDF & Email