Vald näeks vaidlusalust Abaja sadamat veelgi väiksemana (10)

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et kui Kihelkonna osavallas asuv palju vaidlusi põhjustanud Abaja sadam PRIA-st täiendavat toetust ei saa, soovib vald alustada läbirääkimisi ehituslepingu lõpetamiseks ja projekteerida sadama väiksemas mahus, kui praegu planeeritud.

Sadama suurus sõltub seega PRIA otsusest. Vallaeelarves on sadama jaoks ootel 95 000 eurot, algselt sooviti juba Kihelkonna valla poolt allkirjastatud ehituslepinguga sadama jaoks 165 000 eurot.

Kallas nentis, et selliseid projekte, kus midagi võiks teisiti teha, on ühinenud omavalitsustest Saaremaa vallale üle tulnud teisigi.

“Leping on juba sõlmitud, aga nüüd nähakse asju mõnevõrra uuest vaatenurgast,” nentis ta ja tõi lisaks Abaja sadamale näiteks Orissaa­re lasteaia.

“Samas Saaremaa vallavalitsus tunnistab, et Abaja sadama võiks rajada mõnevõrra väiksemas mahus, aga hetkel peame arvestama lepingu mahuga, mida on võimalik vähendada vaid 15%, ja seda Saaremaa vallavalitsus ka teeb,” ütles Kallas.

Jüri Kuusk

Abaja sadama projekt tekitab küsimusi ka selle otstarbekuse osas. Pikalt veeteede ametis töötanud Jüri Kuusk (EKRE) nentis, et kui merekaarte vaadata, siis on nii Abaja lahes kui ka Tori jõe suudmes meri hästi madal.

“Keskmise veeseisu ajal on mõlemas kohas vett umbes 0,3–0,6 meetrit,” selgitas ta, viidates, et Abajas tuleks teha korralik süvendamistöö. Ilma selleta on sadam mõttetu.

Kuuse arvates oleks põhimõtteliselt normaalne, kui neisse kohtadesse (Abaja ja Tori) rajataks lautrikohad või siis teisaldatavad väiksemat tüüpi ujuvkaid.

“Sadamaid ehitatakse siin nii, nagu hakkaks maja ehitama katusest,” ütles Kuusk.

Vallavalitsuse sadamate ja väikesaarte spetsialist Tormis Lepik ütles, et Abaja sadama akvatoorium on mõeldud Kiili-, Bella- ja Kasse-tüüpi sõudepaatidele, mis ei vaja väga suurt sügavust.

Sadama ehitusmahu ajab tema sõnul suureks päästeameti nõue, et sadamas on vajalik slipp, mis parandaks merepääste osas Kihelkonna tugikomando võimekust.
Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email