Puuetega inimesed saavad toetust kodude kohandamiseks

Lähiaastatel toetab riik kohalikke omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada puudega inimeste kodud nende vajadustele vastavaks.

19. märtsil avanes meetme “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” taotlusvoor, mille eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad ümberehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga.

Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.

Saaremaa valla elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist 2.–11. maini. Kohanduste tegemise esimene periood kestab tänavu 31. detsembrini.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee, posti teel Saaremaa vallavalitsuse aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819. Samuti võtavad kohapeal taotlusi vastu Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistid nii vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn 10) kui ka teenuskeskustes.

Täpsemat infot taotlemise ja toetusteks vajalike dokumentide kohta saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee või Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistidelt nii vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn 10) kui ka teenuskeskustes.

Saaremaa vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email