PRIA toetusega loodi 12 töökohta

PRIA investeeringutoetuse saajad lõid Saaremaal vähem töökohti, kui olid algselt lubanud, selgub põllumajandusuuringute keskuse läbiviidud uuringust.

Möödunud aastal lõpetatud 21 projekti abil loodi maakonda 11,9 täiskohaga töökohta, ehkki algselt lubasid toetuse saajad luua 15 töökohta. Tulemus pärineb maaeluministeeriumi tellimusel läbiviidud uuringust, mis keskendus kolmele maaelu arengukava meetmele: investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (meede 4.2), investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas (6.4) ja LEADER-meede (19.2).

Kõige rohkem töökohti loodi meetme 6.4 abil, kus seitsme toetatud projekti abil said endale töökoha kümme inimest lubatud 13 asemel. PRIA toetas projekte 376 478 euroga, investeeringute maksumus oli 982 840 eurot. Meetme 19.2 raames loodi lubatud kahe töökoha asemel 1,9 töökohta. PRIA toetas 13 projekti 253 399 euroga. Meetme 4.2 raames mahtus arvestusse vaid üks projekt, mida PRIA toetas 13 830 euroga ja mille abil töökohti ei kavandatud ega ka loodud.

Eestis tervikuna planeeriti kolme toetusmeetme investeeringu tulemusena luua 491,8 täistööajaga töökohta, kuid loodi 348,2 töökohta. Uute töökohtade loomise seisukohalt oli toetuse kasutamine kõige efektiivsem meetme 19.2 puhul, kus iga makstud miljoni euro kohta loodi 39 uut töökohta. Kõige vähem uusi töökohti makstud toetuse ühe miljoni euro kohta arvestatuna loodi meetmes 4.2 (13 töökohta).

Meestele loodud töökohtade hulgas olid näiteks mehaaniku, autojuhi, metallitöölise, puiduhakkuri-, ja saekaatrioperaatori ametikohad. Naistele loodud töökohtade hulgas olid esindatud näiteks hooldaja-, pagari-, aedniku- ja kokakohad. Loodud töökohtade hulgas oli väga palju ka kõrgemat kvalifikatsiooni ja kogemust nõudvaid ametikohti.

Print Friendly, PDF & Email