LUGEJA KÜSIB: Kas tööandja peab töötajatele andma maskid… (3)

Kas tööandja peab töötajatele andma maskid ja prillid, mis kaitseksid väga ohtliku kemikaali eest? Tööd tehes kasutan kemikaali, mis paneb silmad kipitama ja vett jooksma ning pea tugevasti valutama. Mis õigused töötajatel sellisel juhul on?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Küsimusest ei selgu, millise kemikaaliga te oma töös kokku puutute. Nii ei saa täpselt öelda, kas tööandja peab tööks selle konkreetse kemikaaliga andma isikukaitsevahendid (kaitseprillid ja maski) ja milliste kaitseomadustega need olema peavad. Kui tunnete, et kemikaal mõjutab tervist (silmade kipitus, peavalu), on ilmselt tegu ohtliku kemikaaliga ja tööandja peab võtma meetmeid terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ning väljastama sobivad isikukaitsevahendid.

Kemikaalide käitlemisel sõltuvad tööandja kohustused konkreetse kemikaali omadustest. Iga ohtliku kemikaali kohta peab ettevõttes olema kemikaali ohutuskaart. Eestikeelse ohutuskaardi peab andma kemikaali tarnija (müüja). Enne kui tööandja annab ohtliku kemikaali töötaja kasutusse, peab ta töötajat juhendama ka kasutatava kemikaali ohutuskaardi alusel.

Kui kemikaali ohutus­kaart näeb ette isikukaitsevahendite kasutamise, peab tööandja sobivad isikukaitsevahendid töötajale väljastama. Info vajalike isikukaitsevahendite ja nende kaitseomaduste kohta (nt kinda materjal, hingamisteede kaitsevahendi tüüp) on kirjas ohutuskaardil.

Pöörduge esmalt tööandja poole ja paluge teile tutvustada kasutatavate kemikaalide ohutuskaarte. Sealt saate infot konkreetse kemikaali võimalike tervisemõjude ja nõutavate isikukaitsevahendite kohta. Soovitame tööandjale kirjalikult teada anda, et antud kemikaali kasutamine ilma isikukaitsevahenditeta põhjustab teil tervisehäireid, ja nõudke probleemi lahendamist. Ka seadus ütleb, et töötaja peab tööandjat teavitama tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest, näiteks peavalust või silmade kipitusest, mis ei võimalda tööprotsessi piisava tähelepanuga jälgida või masinate läheduses töötada ilma ennast või teisi ohtu seadmata.

Kui tööandja ka pärast tähelepanu juhtimist probleemi lahendamisega ei tegele, on töötajal õigus keelduda tegemast tööd, mis seab ohtu tema enda või teiste isikute (näiteks kaastöötajate) tervise. Tööst keeldumisel tuleb sellest tööandjat või tema esindajat ja töökeskkonnavolinikku viivitamatult teavitada. Ka info tööst keeldumise kohta esitage esimesel võimalusel kirjalikult, et teil oleks vajadusel hiljem võimalik tõendada, miks te tööst keeldusite (teie tervis oli ohus), mitte et keeldusite lihtsalt töö tegemisest.

Print Friendly, PDF & Email