Liiklustalgutel tähelepanu all 33 maanteelõiku (6)

Politsei- ja piirivalveameti liiklustalgutele 18. aprillil on Saare maakonnas liiklejate poolt kontrollimiseks esitatud 33 maanteelõiku, kus juhid kipuvad kiirust ületama.

Liiklustalgute kaardi koostamisel andsid inimesed politseinikele teada, kus kiirust ületavad juhid liikluses ohte põhjustavad. Talgupäeval võtavad politseinikud liiklusjärelevalve aluseks kaardile märgitud paigad.

Saaremaal pakkusid inimesed liiklusohtlike kohtadena välja Kuressaare linnas näiteks lõigud Sõrve maanteel enne Põduste jõge, ringteel, Smuuli tänaval Saaremaa ühisgümnaasiumi juures, Talve ja Rootsi tänaval. Ohtlike kohtadena toodi veel välja Sauvere–Kaarma, Valjala–Laimjala, Leisi–Orissaare, Saikla–Ariste tee, Kuivastu maantee ja Väikese väina tamm. Muhu saarel peetakse ohtlikuks Kuivastu maanteed ja Piiri–Koguva teed.

18. aprilli liiklustalgud toimuvad üleeuroopaliselt ja on Euroopa liikluspolitseinike võrgustiku TISPOL ühine ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid siinsete paikade kohta.

Print Friendly, PDF & Email