Aastaga sai tasuta õigusabi 137 saarlast (4)

Justiitsministeerium koostöös Eesti Õigusbürooga on alates möödunud aasta 10. aprillist tasuta või turutingimustest soodsamalt andnud õigusabi ja -nõustamist ligikaudu 8000 inimesele. Saaremaal on aasta jooksul tasuta abi saanud 137 inimest.

Abi saanute tagasiside projektile oli hea – ligi 90 protsenti 800-st justiitsministeeriumi küsitletud inimesest olid teenusega rahul või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni, mis näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ja tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Õigusabi saajatest 65% on olnud naised. Pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapsehoolduse ja varajagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta õigusabi antakse inimestele, kelle brutosissetulek on kuni 1,5-kordne statistikaameti avaldatud keskmisest ehk jääb alla 1906 euro. Projekt kestab aastani 2020.

Print Friendly, PDF & Email