Töötukassa ja haigla niisutasid koostöölepet vahtramahlaga (4)

Töötukassa ja SA Kuressaare Haigla sõlmisid eile lepingu, millega kinnitasid, et nende koostöö eesmärk on inimesed tööle aidata.

VÄRSKE VAHTRAMAHL: Meelis Paavel sai oma esimest tänavust vahtramahla mekkida Kuressaares, misjärel koos ravijuht Marje Nelisega leppele alla kirjutati.
Maanus MasingLeppe allkirjastasid töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Kuressaare Haigla SA juhatuse liige, ravijuht Marje Nelis.

“Oleme Kuressaare haiglaga koostööd teinud juba aastaid, aga lepinguga kinnitame vastastikku, et oleme avatud koostööst huvitatud ja see on mõlemale poolele kasulik,” ütles Meelis Paavel. “Eelkõige on see aga meie klientidele vajalik.”

Paaveli sõnul on Kuressaare haigla töötukassa võimalusi kasutades palganud oma meeskonda üsna palju inimesi ja andnud neile oskustekohast tööd. “See aga ongi ju kogu meie koostöö eesmärk,” märkis Paavel.

Paavel kinnitas, et töötukassa jaoks on oluline haiglalt saadav tagasiside. “Meile on tähtis teada, kas meie võimalustest on tuge ja mida peaksime teisiti tegema,” rääkis Paavel, lisades, et ametlike koostööpartneritega on suhtlus kindlasti tihedam kui teiste koostööpartneritega.

Paaveli hinnangul väärib esiletõstmist ka Kuressaare haigla tubli tegevus inimeste töövõime hindamisel.

Ka Marje Nelis haigla esindajana kiitis töötukassa ja haigla senist koostööd. “Oleme saanud töötukassalt igasugust nõu ja abi, ka tööjõu leidmisel,” lausus ta. “Mul on väga hea meel, et nüüd saab meie koostöö ametlikuks.”

Enne lepingu allkirjastamist kostitasid haigla esindajad külalisi töötukassast värske vahtramahlaga.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku andmeil oli tegemist juba 44. koostöölepinguga, mille töötukassa enda jaoks olulise tööandjaga sõlminud on.

“Kuressaare Haigla Sihtasutus on töötukassa jaoks väga oluline partner, sest pakub tööd ja väljaõppe võimalust erinevatel ametikohtadel sotsiaalvaldkonnas,” ütles Reimaa-Lepik. “Haigla on üks piirkonna suuremaid tööandjaid, kes kasutab vabade töökohtade täitmiseks töötukassa abi ja vajadusel töötukassa teenuseid inimeste tööle võtmiseks.”

Kuressaare haigla vajab uusi töötajaid aastaringselt ning pakub nii täis- kui ka osalist tööaega ja vahetustega tööd arstidele, tegevus- ja füsioterapeutidele, õdedele, hooldajatele, puhastusteenindajatele, kokkadele, toidujagajatele jne.

Haigla on osalenud töötukassa teabepäevadel, Saaremaa töö- ja karjäärimessidel, tööandja nõustamisel erivajadustega inimeste palkamise osas.

Reimaa-Lepiku sõnul väärib märkimist, et Kuressaare haigla on näidanud end paindliku tööandjana ka vähenenud töövõimega inimeste värbamisel.

Ta lisas, et haigla on valmis pakkuma praktikakohti ka siis, kui vabu ametikohti ei ole. Samuti on haigla värvanud töötajaid palgatoetuse teenusega.

Print Friendly, PDF & Email