MUHU UUDISSED: Aitüma!

Irena Tarvis

Ikka terit. Täna piab esteks tänama kukkuma. Ilja aa iest sai maha õegatud, et seevoastase Muhu murdevõistluse tiemaks oo oabits ja et selle muhukielse oabitsa tahaks ikka ühna nobesti valmis koa soaja.

Aga põleks ma ega kiegid teene koa ossan siis arvata, et sõuke oabits võiks rahva jäuks nii ääütlemata tähtis roamat olla. Vanad inimesed köivad paljast ja pakkuvad, et murdevõistlusest ep taha osa võtta, aga mool oo mõned jutud ja äkesti midad sobiks oabitsa sisse koa panna. Ja mõni teene pakub oma lapsepõlve aegseid juttusid, et oo küll kirjakielsed, aga te sured targad, tõlkige ise ää ja soate jälle midad. Piaasi, et ikka oabitsa soaks. Ja nende ulkas oo nõuksigid, kis põlegid sünnipärast muhulased mitte, aga oo sii pitka aega elan ja leidvad, et kui inimene juba oo Muhu soare omaks koduks valin, siis vähemaste oabitsa tasandil võiks ta ikka muhu kielt koa mõista. Aitüma, kulla munuksed, kis te olete nii ärdast oma abi ja toetust pakkun.

Ja teene aitüma valla kultuurikommisjonile! Ja sedakorda küll just paljast mo oma puolt. Ma ütlesi kohe, et Muhus ep jäe ükskid asi saladuseks mitte. Ja ma tia küll, et seevoasta esitas mind kultuurireemia nominendiks just valla kultuurikommisjon! Ja kui juba nõuksed asjakaikad mo tohmimist oo otsustan tunnusta, siis põle sie raadiuaeg ega leheruum küll ilmaasjata ää raisatud mitte.

Aga nüid ikka uudissime koa. Lauba, neljateistmendal abrillil kellu ühestteistmest pietse Laimjala rahvamajas Ida-Soaremoa ja Muhumoa Laulumaiast. Ja et sial Muhu lapsi koa oo, siis kis vähägid laste laulu indab, võib mureta minna pissikstele muhulastele kaasa elama.

Ja sellesamma laupa kellu poole kolmest viieni soab Koguva Vanatoal tiha Kundalini joogat. Osavõtmise iest küsitse viistesn eurut ja oma joogamatt ja pleed piavad koa seltsis olema. Ennassid tuleks enne ikka kirja koa anda tellevonni pial 52 66 043.

Ja viel maa tuleta miele ühte asja. Merily Porovart annab rahvale tiada, et taa luuleroamatu esitlus oo Muhus Samsara kohvikus 14. abrillil kellu kolmest. Merily oo ise kohal ja kitarremuusikad kuuleb koa.

Aga tuleva teisibe kellu kümneks ootavad Hellamoa külakeskuse naesed külakeskuse juure kõiki matkauvilisi. Iseäranis vanamaid inimesi. Et kampas minna Pöide terviserajale ja võtta ette retk kevadesse. Tiinale piaks siis ikka tiada koa andma, kis kaasa tahtvad minna.

Kenad kuipimist siis matkajatele ja olge kõik teesed koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email