Kogukonnad küsivad palju raha

Kogukondade EV100 taotlusvooru esitati üle Eesti kokku 481 toetustaotlust, saarlased tulid välja 50 taotlusega. Sellise aktiivsusega jäädi alla vaid Harjumaale. Järgnes Tartumaa 44 taotlusega.

Kõigi taotlejate peale kokku soovitakse saada 1,3 miljonit eurot, kuid raha on vaid 265 000 eurot. Kodukandi liikumise jagatavat raha tahetakse peamiselt elukeskkonna kujundamiseks – heakord, kiiged, laste mänguväljakud, aiad, pargid ja kooskäimise ruumide korrastamine. Lisaks on suur huvi rahvariiete valmistamise vastu ning soovitakse korraldada piirkonna elu edendavaid üritusi.

Maksimaalne toetussumma on 5000 eurot. Avalduste rohkuse tõttu lükati toetuste jagamise otsustamise tähtaeg edasi, 1. mai pealt 15. maile.

Print Friendly, PDF & Email