Saare Kõminal lastakse taeva poole hulk lõhkekehi

Tuleval nädalal toimuvad Saaremaal demineerimistööd koondnimetusega Saare Kõmin, mille käigus loodetakse hävitada suur hulk ohtlikke lõhkekehasid.

“Plaaniliste tööde asukohad on valitud eelneva statistika põhjal ja lähtutud on ka sellest, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad inimesed võivad nendes kohtades suurema tõenäosusega kokku puutuda plahvatusohtlike esemetega,” selgitas päästeameti demineerimiskeskuse planeerimis- ja valmisolekutalituse ekspert Kalvar Tammine.

Päästeamet kaasab demineerimistöödele partnereid kaitse- ja mereväest, naiskodukaitsest ja päästeameti teistest struktuuriüksustest. Nii saab lisaks ohutuma elukeskkonna tagamisele lihvida omavahelist koostööd.

Leitud lõhkekehad hävitatakse juhul, kui leiud on transporditavad, Mõntu hävituskohas. Kui lõhkekehad transportimist ei kannata, tehakse need kahjutuks leiukohas. Kui leitakse väga suuri lõhkekehasid, tuleb appi merevägi, kes need merel hävitab. Lõhkekehasid transporditakse selleks kohandatud sõidukitel ja haagistel ning sellist sõidukit saadab politsei.

Demineerimistööde alad on tähistatud piirdelintidega ja kindlasti teavitatakse ümberkaudseid elanikke, kui valmistatakse ette ja viiakse läbi lõhketöid plahvatusohtliku eseme leiukohal.

“Demineerijate kasutuses on saarel seekord suurem hulk erinevat tehnikat, mis aitab lõhkekeha hävitamiseks vajadusel maasse kaevata. Selline hävitusviis aitab vähendada kildude laialilendamist ja summutab tugevat plahvatuse heli,” seletas Tammine.

Kuna demineerijad on nädala jooksul Saaremaal suuremate jõududega ja on paikselt kohal, kutsutakse kõiki saarlasi ja ka muhulasi üles võimalikest lõhkekehadest aktiivselt teavitama.

Lisaks demineerimistöödele toimub 12. aprillil kell 10.50 Salme põhikoolis plahvatusohu infopäev. Sinna on oodatud peale koolilaste ka kõik teised huvilised, kes tahavad teada saada, kuidas lõkekeha ära tunda või mida peab tegema, kui olete leidnud ohtliku või teile tundmatu eseme.


Kahtlane leid

  • NB! Kui kellelgi on kuskil silma jäänud mõni kahtlane ese kas metsas või kodupööningul, mille päritolu ei teata, või isegi kui olete kuulnud jutte võimalikest lõhkekehadest kuskil Saaremaa pinnal, teavitage sellest kindlasti demineerijaid hädaabinumbril 112.
Print Friendly, PDF & Email