Jüri Reede lahkus rahvamaja juhi kohalt suure riiuga (27)

Kuu aega tagasi Kihelkonna rahvamaja juhatajaks valitud jurist Jüri Reede läks riidu kohalike inimestega ja Saaremaa vallavalitsusega konflikti palga suuruse pärast ning esitas lahkumisavalduse.

1. aprillil esitas Reede vallavanem Madis Kallasele töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse: “Saaremaa vald tööandjana on mind kohelnud ebaväärikalt läbi oma esindajate nii materiaalses kui ka formaalses tähenduses ning lubanud seda teha kaastöötajatel ja kolmandatel isikutel.”

Jüri Reede ei soovinud ise oma avaldust sisuliselt kommenteerida, kuid ütles, et selle maht – 13 lehekülge – peaks näitama kaalukust ja põhjendatust. Tema avalduse lehekülgedel rullub lahti seitse episoodi, mis Reede kirjelduse järgi “on oma kogumis ja vastastikuses seoses kindlasti tööandjapoolse kohustuse oluliseks rikkumiseks”.

Otseselt vallavalitsust süüdistab Reede talle pelgalt 900 euro suuruse palga maksmises, kuigi valla palgajuhendi järgi peab ametnikele ja töötajatele maksma palka sarnastel alustel. Ta kirjutab, et palk peaks olema vähemalt 1600 eurot, kuid tööülesannete hulka ja sisu ning vastutuse astet arvestades hoopis 2900 eurot.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et Jüri Reedel oli katseaeg ning vallavalitsuses jõuti ühe kuuga seisukohale, et selles ametis ta ei jätka. Reede soovis erakorralist töölepingu lõpetamist 16. aprillist, tuues põhjenduseks, et tema töötasu on arvestatud valedel alustel. Tööleping lõpetati 4. aprillil.

Kallase sõnul on vallavalitsusele kui ametiasutusele kehtestatud põhipalga piirmäärad valla hallatavatele asutustele ning Reede töötasu lepiti kokku mõlemapoolselt allkirjastatud töölepingus. “Vallavalitsus on seisukohal, et Jüri Reede töötasu arvestamisel ega maksmisel ei ole eksitud ja tema väljatoodud põhjendustel ei ole õiguslikku alust,” lisas Kallas.

Ajutiselt korraldab rahvamaja tööd Kihelkonna teenuskeskuse juhataja Eveli Ait koos vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnaga.


KUU EEST 12 150 EUROT

“Seoses töösuhte erakorralise lõppemisega palun maksta mulle 16. aprillil 2018 välja lõpparve käesolevas avalduses toodud põhistuse alusel järgneva arvestuse kohaselt:
2000 € (märtsis 2018 vähem makstud töötasu) + 1450 € (2900 : 2, so pool aprilli 2018 töötasust) + 8700 € (hüvitis TLS § 100 lg 4 alusel kolme kuu keskmise töötasu ulatuses) = 12 150 €.”

Jüri Reede vallavalitsusele

Print Friendly, PDF & Email