Ootamatu leid võib keskväljaku rekonstrueerimistööd peatada (1)

Kuressaare keskväljaku rekonstrueerimisel ei ole arheoloogilisi uuringuid nõutud ja neid pole ka plaanis teha, kuid ootamatu leid võib ehitustööd uuringute perioodiks siiski mõneks ajaks peatada.

“Küll aga lähtutakse põhiprojekti ehituskirjelduses kirjapandust, et kui muinsuskaitsealal tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ja viivitamatult teatama sellest muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele,” ütles vallavalitsuse ehitusinsener Madis Pihel.

Muinsuskaitse spetsialist Tõnu Sepp ütles, et otseselt ei ole plaanis mingeid töid ette võtta. “Samas on olemas võimalus, et midagi kaevetööde käigus ka leitakse, aga eks siis tule tööd peatada ja uuringutega tegeleda,” lausus ta, lisades, et siis tulevad kahtlemata mingisugused ajakava muudatused ja sellest ei pääse.

Milline ootamatu leid võiks keskväljaku sillutise alt välja tulla, ei osanud Sepp öelda. “Selliseid asju ei oska ennustada,” tõdes ta. “Kõik sõltub sellest, kus ja kuidas välja tuleb. Ega midagi otseselt ja teadaolevalt oodata ei ole, aga juhuslikult võib igasuguseid asju välja tulla.”

Tõnu Sepp on koostanud keskväljaku uue kujunduse projekteerimiseks ka eritingimused, mille on kooskõlastanud muinsuskaitseamet. Ainukesed tingimused, mis mingilgi määral viitavad arheoloogilistele töödele, on eritingimuste all kirjas.

Keskväljaku ja tänavate katteks tuleb kasutada eelkõige traditsioonilist ehitusmaterjali, nagu munakivi, graniit ja paas. Valikuliselt võib kasutada ka betoonist tänavakivi. Keskväljaku ja tänavate pinna kõrgust on lubatud muuta.

Kaevetööde käigus leitavad munakivisillutise kivid tuleb kokku koguda ja taaskasutada kas selle projekti raames või teistel Kuressaare tänavatel. Vastavalt suulisele pärimusele on raekoja ees kusagil kivi, mis markeerib 18. sajandi esimesel poolel Vene riigis mõnda aega kasutatud nn Kuressaare nullmeridiaani asukohta.

Kaevetöid tuleb raekoja ees teha vaid väikemehhanismidega ja otsese järelevalve all. Meridiaani tähistava kivi olemasolu korral tuleb see samas kohas uude tänavakattesse paigaldada. Ehitustöödeks tuleb tagada muinsuskaitseline järelevalve, kaevetöödeks arheoloogiline järelevalve.

Print Friendly, PDF & Email