MUHU UUDISSED: Kolekanged naesed

Oma ojolat meite suare pial põle. Viel. Ehhkid juba riagitse ja unistatse teesest palju ja valjusti. Aga niikaua kut põle, köivad muhulased talvisel aal Leisis ojolas. Iga kessiku õhta lähtvad. Terve bussitäis teisi. Äa ep katke. Ja olgu tänatud!

Nüid oo nähe, et sõuke Leisi vahet rallimine oo akan ennast kohe kenaste ää tasuma. 24. märtsil köisid poaer kangemad ojojad Leisis lahtistel meistrivõistlustel. Ja tullid kojo tagasi ja mõnedel ikka medalid kolisesid kaelas. Kirsten Einer Lillepuu tulli ühe kulla ja ühe õbedaga ja Ursula Piirsalu ühe kullaga. Ursulaga olli viel nõuke asi, et taa võitis ää ühe kange Soaremaa nooriku, kis oo sedasammat distantsi ikka igakordas võitn. Nõnna et tegi elu vähä uvitavamaks. Vat sõuksed vägevad naesed.

Ja kangeid Muhu naisi oo ilmas-moas rohkemgid. Sest neh, Vanemuise teaatri näitleja Marian Heinat, kis seevoasta teaatripääval sai Eesti teaatriliidu parima naispeaosalise auinna, oo ju koa muhulane. Siis soare pial üles kasun.

Ja kaks Muhu soarega siotud naist said ilja aa iest oma luulekogu rükikojast kätte. Üks oo Viirakülast Leili Valdmets, kis juba masu teese roamatu selle “Eesti 100 luuleraamatut” sarjas välja andis, ja teene olli meite tubli ja hakkaja noorsootüötaja Merily Porovart, kis oma esimese roamatu koande vahele sai.

Merily annab rahvale tiada koa, et taa roamatu esitlus oo Muhus Samsara kohvikus 14. abrillil kellu kolmest. Merily oo ise kohal ja kitarremuusikad kuuleb koa. Nõnna et kanged naesed põle Muhu soare pialt mitte ää kadun. Neid tuleb siia ikka ühtejuoni juure! Igast ilmakoarest!

Aga Samsarasse oo juba sie laupa koa asja. Neh, mudud sõnna võib änamaste iga lõuna aegas asja tiha – teisebest laupani pakutse sial lõunat ja kohvik oo lahti omingu kolmveerand ühessast pääva kellu neljani ja laupa õhta ikka vähämaste poole kaheteistmeni. Aga neh, siis nüid laupa, seitsmenda abrilli õhta mängetse Samsaras monoetendust “Ma olen paks”. Alguse aaks oo kell seitse ja kümne ja seitsmeeuruseid piletime saab sialsammas enne algust osta.

Aga riede õhta, siis kuiendal abrillil, neh, soab Hellamoal jälle kinu voadata. Sedakorda oo sii sie kange vilm “Seltsimees laps”. Pihta akkab ikka jälle kellu seitsmest ja pileti innaks oo neli eurut.
Neh, et kultuuri ikka kohe süle ja seljaga. Ja just igatsu­gust. Mis just kellelegid rohkem mielt müöda oo.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email