KODANIK KÜSIB: Miks on vallalehes ka kommertsreklaami?

Vastab meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu:

Vastavalt lepingule on töövõtjal ehk Saarte Häält välja andval Raadio Kadi OÜ-l õigus panna vallalehe neljandale leheküljele kommertsreklaami, kuid mitte rohkem kui 50% lehekülje mahust. Selline võimalus oli antud hanketingimustega ja reklaami müügist saadav tulu läheb Raadio Kadi OÜ-le. Samasugune lepingupunkt oli varasematel aastatel ka linnalehe lepingus. Nii ongi vallalehe neljanda külje alumine pool täidetud tasulise reklaamiga ja ülemisel poolel on vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja avalikes huvides tegutsevate koostööpartnerite tasuta reklaam.

Print Friendly, PDF & Email