Saaremaa lautrid muinsuskaitse alla (1)

Muinsuskaitseamet alustas möödunud nädalal seitsme Saaremaal asuva lautrikoha kultuurimälestiseks tunnistamise menetlust.

Vana lautrikoht Kuusnõmmel.
3x MUINSUSKAITSEAMETMuinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektor Maili Roio ütles, et kultuurimälestiseks tahetakse tunnistada Koovi, Päniska, Pärtli, Rahuste, Sadama, Varuli ja Kuusnõmme lauter, mille kohta koostab amet eksperthinnangut.

Saaremaa lautrite kaitse alla võtmise protsessiga tehti algust 2012. aasta suvel, kui väike ekspeditsioon Maili Roio juhtimisel mõõdistas Saaremaa rannikul GPS-i abil kivilautrite ridasid. Roio sõnul näevad kaitse alla võetavad lautrid küllatki korralikud välja.

“Ikkagi üsna palju on alles ja nad on maastikuliselt väga hästi jälgitavad,” rääkis Roio. Säilinud on lautrite kiviread, osa puhul ka kivise põhja kaitseks mõeldud ümarpuud ja mõned peremärkidega kivid. Lautrite juurde kuulunud vabeaiad ja võrgumajad ei ole aga enam säilinud.

Vana lautrikoht Rahustes.

Vaneminspektori sõnul pärineb osa lautritest 17. sajandist või veelgi varasemast ajast. Lautrid kuulusid mitmele majapidamisele või tervele külakogukonnale. Lautrid on Roio sõnul merendusliku kultuurmaastiku osad ja nende kaitse alla võtmine peaks säästma neid kiviaedade saatusest, mida ühel ajal hakati hävitama ja siis jälle toetusmeetmete abil taastama.

“Meie tegevus on ennetav, et lautrid ei hävineks ja neid ei peaks hiljem uuesti taastama, mis pole päris sama,” ütles inspektor.

Peremärgiga kivi Koovil.

Eksperdihinnangute koostamine ja kaitse alla esitamine võib aega võtta keskmiselt 6–12 kuud. Kaitse alla võtmine ei takista lautrite traditsioonilist kasutamist, mida paljudes kohtades veel seniajani kohata võib, rääkis Maili Roio.

Lauter on laugjalt süvenevasse vette ehitatud paadilaiuste vahedega kivivallid, mille vaheline ala tasandati ja puhastati kividest ning vallide vahele laoti kivivallidega risti asetsevad veerpuud, mis moodustasid paadiredeli. Lautri puhul tuleks Roio hinnangul kindlasti säilitada olemasolevaid struktuure. Mingil määral peaks lautri puhul säilima vaatesektor, sest lautri rannikupoolne ala ning pilt, mis rannale lähenedes avaneb, võiks samuti olla lautri kui mälupaiga üks osa.

Print Friendly, PDF & Email