Keskkonnaamet: tuugen pole veekaitsevööndis lubatud (4)

Kuigi Mustjala osavallas asuvas Varese sadamas käivad ehitustööd juba mitu nädalat ja arendajal on kindel plaan sadamasse tuulegeneraator püstitada, ei pruugi keskkonnaamet tuugeni jaoks luba anda.

“Keskkonnaamet tõepoolest ei pruugi tuulegeneraatori püstitamiseks luba anda, kuna vastavalt veeseadusele on veekaitsevööndis majandustegevus keelatud,” ütles keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader Saarte Häälele. “Seaduses on välja toodud erandid, kuid tuulegeneraatoritele seal erandit tehtud ei ole.”

Puudulik planeering

Veeseaduse järgi tohib veekaitsevööndis üksnes veest väljauhutud taimestikku eemaldada, heina niita, roogu lõigata, heina ja roogu koristada ning loomi karjatada.

“Lisaks saatis keskkonnaamet ettevõttele pikenduskirja koos märkustega ja andis 27. aprillini aega esitada Varese sadama detailplaneeringuga seoses korrektsed materjalid,” lausus Ader.

“Seejärel koostame detailplaneeringu osas vastuse.” Lisaks märkusele, et veekaitsevööndisse tuugenit püstitada pole lubatud, on keskkonnaamet kirjas detailplaneeringu kohta teinud teisigi tähelepanekuid, näiteks on täheldatud, et planeeringus märgitud puurkaevu koordinaadid ei kattu registris olevate koordinaatidega. Samuti kirjutas keskkonnaamet, et puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamiseks ei piisa kirjeldustest detailplaneeringus, vaid keskkonnaametile tuleb esitada sanitaarkaitseala vähendamise taotlus.

Omanik lubab tuugenit

Kanalisatsiooni võimalikku lahendust on planeeringus küll kirjeldatud, kuid kaardile kantud ei ole. Samuti ei leidu planeeringu seletuskirjas teavet põhjavee taseme kõrguse ja immutamist vajava heitvee koguste kohta.

Harry Raudvere

Varese sadamasse on kavas püstitada tuulegeneraator ja paigaldada päikesepatareid, rajada statsionaarsed vee- ja elektrisüsteemid ning kütuse tankimise ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemid.

Sadama omanik, osavallakogu esimees Harry Raudvere kirjutas sadamas alustatud töödest piirkonnalehe Mustjala Teataja märtsinumbris.

“2018. aasta peab saama selleks aastaks, kui sadamast saab sadam,” kirjutas Raudvere, lisades: “Sadamasse peab kerkima ka oma elektrituulik, et hullematel aegadel oleks oma elekter võtta ehk siis kantseleikeeles öeldes, oleks varustuskindlus tagatud. Ja seda ka Mustjala vallas. Sellised on esialgsed plaanid ja nüüd tuleb vaid tööle valu anda.”

Print Friendly, PDF & Email