Peatänaval asendatakse pooled stoppmärgid (38)

Vallavalitsuse liikluskomisjoni ettepanekul asendatakse Tallinna tänaval 11 stoppmärki liiklusmärgiga “Anna teed”, üheksa jääb aga samaks.


“Kui autojuhile on mõlemas suunas nähtavus avatud, siis ta kipub stoppmärki eirama. Nii on ka politsei keerulises olukorras, sest iga napi rikkumise puhul trahvi tegemine ei ole ju eesmärk omaette,” ütles abivallavanem ja liikluskomisjoni liige Jüri Linde.

Linde selgitas, et komisjoni hinnangul ei ole stoppmärk siiski igas kohas põhjendatud ja see devalveerib märgi toimimise. Liikluskomisjonis nõustusid märkide vahetamisega Jüri Linde, Mikk Tuisk, Enno Reis, Tõnu Kuldsaar, Marek Koppel ja Matis Sikk. Ei nõustunud Madis Pihel, Paavo Põder ja Aivo Tasane.

Jüri Linde sõnul aitavad mitmesse kohta paigaldatavad uued märgid “Anna teed” liiklust oluliselt sujuvamaks muuta. “Praegu tehtav märkide vahetus ei tähenda aga seda, et see nii kindlasti ka lõplikult jääb,” märkis abivallavanem.

Tema sõnul võib minna nii, et kui viie-kuue aasta pärast on Tallinna tänava äärne haljastus suuremaks sirgunud, hindab liikluskomisjon olukorda uuesti ja stoppmärgid pannakse tagasi. “Praegu lähtume sellest olukorrast, mis meil täna sellel tänaval on, sest puud on alles väikesed ja silmapiir autojuhtidele peatänavale sõidul nähtav.”

Majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et praeguse plaani järgi tahetakse tööd ära teha aprilli jooksul.

“Kahjuks ei piisa seal ainult märkide vahetusest, vaid peab üles freesima ka teekatte märgistuse, mis tuleb sisse tellida mandrilt. Ehk siis me ei saa stoppmärki märgiga “Anna teed” enne asendada, kui me ei ole eemaldanud teekattelt stoppjoont,” selgitas ta.

Tallinna tänavale paigaldati pärast eelmise aasta uuendus- ja remonditöid hulk stoppmärke, mis paljude autojuhtide hinnangul on üle pakutud, mittevajalikud ja mõttetud, kuna paljudes kohtades on nähtavus peateele sõidul väga hea.

Lisaks on stoppmärgid paigutatud mitmetele ristmikele, kus neid varem ei olnud. See on liiklejate ja linnakodanike seas tekitanud omajagu diskussioone ja rahulolematust. Põhiliselt on seatud kahtluse alla, kas stoppmärgid õigustavad ennast või tuleks need asendada varasemate “Anna teed” märkidega.

Lähtuvalt eeltoodust otsustas vallavalitsuse liikluskomisjon Kuressaare linna Tallinna tänava liikluskorralduse veel kord üle vaadata ning kogu vaidlusalune lõik sõideti võimalike muudatuste tegemiseks uuesti läbi.

Print Friendly, PDF & Email