MUHU UUDISSED: Pühabe soab liha katla aada

Irena Tarvis

Ikka terit neh. Seevoasta juhtus nõuke asi, et poastumaarjapäe ja palmipuudepüha juhtusid olema just ühe ja sellesamma pääva pial. Ja sise juhtus olema nii irmus lühike päe, et maa juba mõttes kirusi, et neh, voata nõuksed kaks suurt ja tähtsat püha ühe pääva piale ep sünni. Et siis kaob päe kätte ää. Aga ega nie päävad iseenesest põle selles kumbkid süüdi. Aga kui juba nõuke asi juhtub, et nie kaks oo ühteaegu, siis soab sie päe olla küll paljast poastukuu viimane pühabe ja sie päe oogid ju teestest tunni aega lühem. Neh, niikaua kut seda vad kelluaega ikka edasi ja tagast rutitse ja ep lasta vagusi olla mitte.

Aga kena päe olli, sest põle midad, et teestest tunni jägu lühem. Nüid nädalilõppus oo lihatuma pühad ja nie, kis oo kenaste poastun (ja nõuksi kuulukse Muhus tõepärast koa olavad), soavad pühabe liha katla aada. Aga neljabe ja riede, neh, siis tuleb suurem roka süömine. Ega seda puru õiged apurokka ep jõva nüidsel aal änam suurt kiegid valmis tiha. Siis võta ju päe selle jäuks kohe. Oskajaid, neid oo küll viel ja küllap oleks neidkid, kis seda kuntsi ää õppida tahtvad, aga neh nii pitka keedusse jäuks oo aega kole tüiti varuda. Aga soab ju seda kenad pehmed ja kiiret petiapurokka koa tiha. Ui sellel oo tulisema kena magus maik juures!

Aga tuleva nädali oo teisibe õhta Hellamoa külakeskuses üks ühna antvärk koolitus. Neh, sie oo siis kolmandal abrillil. Tauri Tallermaa tuleb Muhuse tegema mälu rieningud. Ma ole ikka mõteln, et moo vanaemal olli kena pesakond lapsi ja lapselapsi ja muid sugulasi ja noabreid. Ja taal ollid kõikide sünnipäävad kogu aeg mieles. Ja oma suure suguseltsi taa tiadis masu Põhjasõjani tagasi ää, et kis oo omavahel õeste-vennaste lapsed ja kust kaudu ühedkid pered oo omavahel sugulased.

Neh, mool seisvad laste sünnipäävad mieles. Kõege muude jõuks oo Veispukk ja sugulasi maa tia koa ainult geni.com-i kaudu. Justkut oleks aavi mälu olavad. Ja nõnna kiruvad paljud.

Seda tarkust, mis oo nüidsel aal taris mieles pidada, oo lihtsalt liiga palju. Aga tuleb välja, et mälu soab rienida koa. Köib sie just niisammati kut siaremarjade või kõhulihaste rienimine või oo sii teistmuodi nõksud, juu seda piab siis ikka Hellamoale õppema minema. Koolitus oo ühna pitk. Õhta poolest kuiest kuni ühessani välja ja seitse eurut küsitse koa osavõtmise iest. Sie raha tuleks enne valla kontu piale kanda. Ennasid soab kirja panna ja kõik tarblised asjad ja rekvisiidid üle küsida vallamajast Annika kääst numbri pial 56 221 922 (uijeekist, sie olli küll nii lihtne, et jähi kohe miele) või siis Hellamoalt Tiina kääst numbri pial 51 63 773.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email