Uuring: saarte ettevõtjad suurt kasvu ei oota

SEB Baltic Business Outlook uuringu kohaselt prognoosib vaid 5% Hiiu- ja Saaremaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE) alanud aastal käivete märkimisväärset kasvu.

Uuringus osalenud saarte VKE-d on naabermaakondadega võrreldes ettevaatlikumad ka uute investeeringute planeerimisel.

Kõige optimistlikum Lääne-Eesti maakondadest on Pärnumaa, kus märkimisväärset käibekasvu ootab 15% VKE-dest. Pärnumaale järgneb Läänemaa (13% ). Märksa pessimistlikumad on Hiiu- ja Saaremaa ettevõtjad, kellest vaid 5 protsenti ennustavad käesoleval aastal suuremat käibekasvu.

Aastaga on Lääne-Eesti ettevõtete optimism kasvanud keskmiselt 4% võrra ning kõige rohkem tõusis optimism Pärnumaal, kus käibekasvu ennustavate ettevõtete hulk tõusis aastatagusega võrreldes tervelt 10 protsenti.

Ekspordi osas on Eesti ettevõtted üldpildis pigem konservatiivsed ning 75% keskendub eelkõige kohalikule turule, vaid 8% VKE-dest vaatavad välisturgudele. Lääne-Eesti ettevõtete ekspordivalmidus on, nagu möödunud aastalgi, Eesti keskmisest poole madalam. 4% Lääne-Eesti ettevõtetest plaanib laieneda uutele turgudele ning 16% soovib laiendada haaret olemasolevatel eksportturgudel.

Investeerimisplaanides on Lääne-Eesti ettevõtted olnud läbi aastate stabiilsed ning üle 30 tuhande euro küündivaid investeeringuid planeerivad 13% regiooni VKE-dest. Saarte ettevõtjatest plaanib suuremaid investeeringuid 9% küsitletutest.

Pea viiendik Eesti VKE-dest plaanib alanud aastal palgata lisatööjõudu ning sealjuures huvitutakse üha enam ka välistööjõu kaasamisest. Lääne-Eestis kavatseb uusi töötajaid palgata 15% ettevõtetest.

Maailma mastaabis eristab Eestit kahetsusväärne tõsiasi, et siinsed ettevõtted suhtuvad oma töötajatesse pigem ükskõikselt. Kogukondadesse panustamine, vastutustundlik äritegevus ning loodusressursside jätkusuutlik kasutamine pole paraku Lääne-Eesti ettevõtete prioriteetide hulgas.

SEB Grupp korraldas kuuendat aastat järjest Baltimaades uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2018. Eestist osales uuringus 1565 VKE-d, neist Hiiu-, Saare-, Pärnu- ja Läänemaalt 204 ettevõtet.

Print Friendly, PDF & Email