Saaremaa riigimaja nõuab palju raha (11)

Valitsuse heakskiidu saanud üle-eestilist riigimajade loomise projekti on Kuressaares ellu viia keeruline.

MAHAJÄETUD: Lossi tn 7 väärikas hoone, kus viimati asus Kuressaare politseijaoskond, seisab juba aastaid tühjana ja riigile kasutuna.
Maanus Masing

“Valdkondlike riigimajade rajamine Kuressaarde on võimalik vaid läbi suurte investeeringute,” tõdetakse rahandusministeeriumi riigimajade loomise kontseptsioonis.

Kuressaares asuvad erinevad riigiasutuste esindused väga väikestes hoonetes kümnes erinevas paigas. Seega pole võimalik isegi samade valdkondade esindajaid ühte majja panna.

Hea näide on maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi asutused, mis asuvad Kuressaares eraldi majades. Kumbagi hoonesse kaht asutust kokku kolida ei ole võimalik.

Kontseptsioonis märgitakse, et keskkonna- ja põllumajandusvaldkonna riigimajaks sobiks suuruse poolest Lossi tn 7 asuv tühjalt seisev endine politseihoone, mis vajab aga kasutusele võtmiseks suuri investeeringuid. Ka hoone sobivus ei ole veel selgitatud.

Oma ruume tahaks vähendada Pärnu maakohus. Kohtule sobiks samuti endine politseimaja. Samas ei ole praegust kohtumaja võimalik seda ümber ehitamata kellegi teise kasutusse anda.

Riigimaja ei saa rajada ka Lossi 1 asuvasse endisesse maavalitsusse, kuna maja on antud Saaremaa vallavalitsusele.

Sotsiaalkindlustusamet, terviseamet ja tööinspektsioon kasutavad pinda Lossi tn 12 hoones, töötukassa asub Ajamajas ja on avaldanud soovi sealt kolida. Riigi Kinnisvara omandis ei ole Kuressaares piisavalt suurt hoonet töö- ja heaolu valdkonna riigimaja rajamiseks.

Üks variant oleks kasutada riigimajana Lossi 4a asuvat prokuratuuri hoonet, kuid see maja ei ole piisavalt suur. Samas oleks hoonele võimalik teha juurdeehitis. Samuti on Riigi Kinnisvara omandis Lasteaia tn 5 krunt, kuhu on võimalik ehitada uus maja.

“Need kõik on aga kulukamad lahendused kui olemasolevates asukohtades jätkamine,” märgitakse kontseptsioonis.


Mis on riigimaja

Riigimajad asuvad maakonnakeskustes, neis osutatakse otseseid avalikke teenuseid ja paiknevad koos mitmed riigiasutused.

Riigimajade loomisel eelistatakse võimalusel valdkondlikke kooslusi, kus saaks ühest kohast ja koordineeritult pakkuda sise- ja liiklusturvalisuse, töö- ja heaolu, põllumajandus- ja keskkonna valdkonna teenuseid. Lisaks nende valdkondade töötajatele võivad riigimajades paikneda ka teiste riigiasutuste töötajad, omavalitsuste maakondlike organisatsioonide ja liitude ning omavalitsuste asutuste töötajad (näit sotsiaaltöötajad).

Print Friendly, PDF & Email