LUGEJA KÜSIB: Meie ettevõttesse paigaldati uued seadmed…

Meie ettevõttesse paigaldati uued seadmed. Kohtadesse, kus peame tegema nende hooldustöid, pääseme mööda kohapeal valmistatud käiguteid ja treppe. Üle transportööri minekuks on viieastmeline trepp, aga sellel pole käsipuid. Tunnen, et on oht kukkuda trepilt alla, eriti siis, kui mul on kaasas tööriistad. Ilmselt võib transportöörile kukkumisel tõsiselt vigastada saada. Kas sellisel trepil peavad olema käsipuud?

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Määrus sätestab, et ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknevad liikumisteed, kaasa arvatud trepid, peavad olema sellise suurusega ja paiknema nii, et oleks tagatud jalakäijate ohutu liikumine ja nende läheduses töötavate inimeste ohutus. Trepid peavad olema kindlalt paigaldatud, ei tohi olla libedad ja neil peavad olema inimese allakukkumist takistavad piirded.

Täpsemaid nõudeid õigusaktides ei ole, kuid ohutuse tagamiseks on asjakohane lähtuda standarditest. Standardi kohaselt peab trepil olema kaitsepiire, mille ülemine osa on käsipuu juhul, kui trepil liikudes ületab ronimiskõrgus poolt meetrit. Viieastmelise trepi puhul on kõrgus ilmselt suurem. Trepi käsipuu soovitatav kõrgus on üks meeter trepiastmest. Käsipuu ja trepi vahel peab olema vähemalt üks põlvepiire. Vahemaa käsipuu ja põlvepiirde vahel ning põlvepiirde ja trepi vahel ei tohi ületada poolt meetrit. Et käsipuust oleks hea käega haarata, on käsipuu soovitatav läbimõõt 3–5 cm. Käsipuu peab olema selline, et sellel ei ole teravaid servi ja see ei põhjusta riiete kinnijäämist.

Kui trepp on valmistatud standardi soovituste kohaselt, on ilmselt tagatud ohutu liikumine sellel ja seega ka täidetud määruse nõuded.

Print Friendly, PDF & Email