Külarahvas pelgab Koguva sadama muuli laiendamist (9)

Koguva küla elanikud on murelikud, et sadama uue muuli ehitus võib lõhkuda külateed ja matta vana kaluriküla rannajoone muda alla.

Üle pika aja oli üldiselt koosmeeles toimetavas Muhu vallavolikogus lahkarvamusi, kui eelmisel nädalal võeti kuue poolthäälega vastu Koguva sadama detailplaneeringu algatamise otsus. Neli saadikut oli detailplaneeringu algatamise vastu ja kaks jäi erapooletuks.

Detailplaneeringu algatamise vastu hääletanud Koguva elanik Erkki Noor (fotol) ütles, et nii teda kui ka paljusid Koguva küla elanikke häirib asjaolu, et planeeringuga kavandatud kahe 150 meetri pikkuse muuli ehitamisega ei pandud arendajale keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise kohustust.

Kahe muuli rajamiseks väljastas keskkonnaamet kolm aastat tagasi vee erikasutusloa ega nõudnud keskkonnamõjude hindamist. Et saada infot, kuidas muulide rajamine mõjutab setete liikumist ja ladestumist ning kas keskkonnamõjude hindamine on vajalik või mitte, tellis Muhu vald analüüsi OÜ-lt Lainemudel.

Ka OÜ Lainemudel ei pidanud keskkonnamõju hindamise läbiviimist vajalikuks, kuid Erkki Noore sõnul on Lainemudeli analüüs sisuliselt formaalsus, sest selle koostajad pole ise kohapeal käinudki. 35 cm paksune jääkiht Väikeses väinas ei võimaldagi talvel olukorrast ülevaadet saada ning just sel põhjusel pole valla tellitud analüüs Noore hinnangul ka usaldusväärne.

Noore sõnul tasuks antud olukorras üheksa korda läbi mõelda ja alles siis lõigata. Näiteks viis aastat tagasi Koguva sadamas tehtud süvendustööde käigus kaevandatud materjali ladustamine vana muuli ümbrusesse on hävitanud osa Koguva küla rannast.

Koguva küla kunagine ujumiskoht on viie aastaga täitunud nabani muda ja saviga, mis on rooga läbi kasvanud. Kui ehitada lisaks kaks 150-meetrist muuli, siis hakkab sete ladestuma muulide taha ja 10–15 aasta pärast pole vana kaluriküla randa enam olemas, hoiatas Erkki Noor. Muulide ehitamiseks tuleb merre vedada ligi 7000 m3 raudkive ehk umbes 500 autokoormat materjali. Sellise massi all kannatavad kindlasti külateed ja häiritud saab kogu elukeskkond.

Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm ütles, et kuna nimetatud detailplaneeringu puhul on avalik huvi tavalisest suurem, siis nõuab vald arendajalt ka eskiisi avalikustamist.

“Et inimestel oleks võimalus kaasa rääkida võimalikult varases järgus,” sõnas Tamm. Tema sõnul on küsimus selles, kui mõistlikud on arendaja soovitud tegevused. “Kas sinna on ikka vaja nii pikki muule või piisaks lühematest,” viitas nõunik, kelle sõnul läbib lõpplahendus planeeringumenetluse, millest on oodata aktiivset osavõttu.

Koguva sadama arendaja MTÜ Ankur esitas Muhu vallavalitsusele avalduse Koguva sadama detailplaneeringu algatamiseks möödunud aasta lõpus.

Detailplaneeringu eesmärgid on Koguva sadama terviklahenduse väljatöötamine, vajalike sadamaehitiste ja -hoonete kavandamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Print Friendly, PDF & Email