Keskkonnaamet ei pea Laiamadala kulupõletamist põhjendatuks (1)

Keskkonnaameti hinnangul ei ole pilliroo ja kulu põletamine rannaniidu taastamismeetodina Laiamadalal põhjendatud.

Kuressaare lahe hoiuala kaitsekorralduskavas nähakse rannaniitude, sh Laiamadala rannaniidu, roostumise ja kinnikasvamise vältimiseks ette loomadega karjatamist või niitmist ja niite koristamist. Põletamist hoiuala kaitsekorralduskava ette ei näe. Ühtlasi on viidatud, et koosluse hooldamisel tuleb lähtuda rannaniitude hoolduskavas toodud juhistest.

“Rannaniitude hoolduskava lubab pilliroo põletamist ainult sel tingimusel, kui põletamisele järgneb kohene täiskoormusega karjatamine alal või ala regulaarne niitmine,” selgitas keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader. “Laiamadala saarel ei ole paraku võimalik neid tingimusi täita, kuna loomadega karjatamine ja niitmine on lubatud alles alates 15. juulist – varem on see keelatud lindude pesitsusaja tõttu, mil tegevus võib häirida linde nende tundlikul pesitsusperioodil.”

Sille Ader lisas, et seetõttu ei aita kulu põletamine pilliroo kasvu nõrgestada, kuna 15. juuliks on pilliroog uuesti oma täiskasvu saavutanud ja lambad ei ole huvitatud nii kõrge roo söömisest. “Arvestades, et Laiamadala laid on oluline ka vara pesitsevatele linnuliikidele (nt hallhani), kes on alustanud juba praegu pesitsemise ja pesitsuskoha otsimisega, ei ole enam sobiv aeg pilliroo tõrjumiseks,” märkis ta. “Lisaks elab Laiamadalal arvukalt mügrisid, kes on eeldatavasti aidanud laiul roostiku levikut pidurdada, süües taimede juuri, ning kulu põletamine võib mügride populatsiooni laiul ohustada.”

Print Friendly, PDF & Email