Küüditamist ei tohi unustada (3)

“Jaagarahul pandi meid suure laeva peale, üks mundris mees võttis mind sülle ja viis treppi mööda üles,” meenutab tollane kuueaastane poisiots, praegune Memento ühenduse Saaremaa piirkonna esimees Rein Väli 69 aasta tagust märtsiküüditamist, mil saartelt viidi Siberisse 1055 inimest.

Sellest ajast on mul silme ees nii mõnigi mälupilt. Näiteks selline, kus olime juba Paldiskis ja meid vagunisse pandi. Mäletan seal valitsenud tohutut segadust. Seda, et vagunis polnud õiget kempsukohta, üksnes põrandasse tehtud auk.

Kui Tatarskisse jõudsime, seisid rongijaamas suured traktorid, kelgud järel. Meid pandi kelkudele ja suur traktor, mida nimetati Stalinetsiks, viis meid minema. Esimesed kuud elasime hobusetallis.

1953. aastal, pärast Stalini surma hakati andma amnestiaid. Siis anti välja selline määrus, et Siberisse küüditatud abikaasad, kes olid veel elus, võisid kokku saada. Kuna me polnud isaga kuus-seitse aastat kirjavahetuses olnud ega teadnud, kas ta enam elabki, saatsime Moskvasse järelepärimise. Saime vastuse, et isa elab Norilski linnas ja töötab kõrgehitustel. Kuna isa ei saanud sealt ära tulla, sõitsime koos emaga isa juurde Norilskisse.

1958. aasta augustis tulime tagasi Eestisse ja pääsesime kohe Muhusse, kus üsna kõrges eas vanaisa üksi elas. Olin Venemaal lõpetanud seitse klassi, Muhus aga läksin Piiri 7-klassilisse kooli ja lõpetasin ka eestikeelse kooli. Hiljem astusin tehnikumi ja siis juba kõrgkooli. Paljudel meist, küüditatutest, nii hästi ei läinud. Suur osa saartelt viidud inimestest ei tulnud kunagi tagasi.

Pühapäeval, 25. märtsil, palmipuudepühal, korraldab Memento märtsiküüditamise leinapäeva ürituse, mis algab jumalateenistusega Kuressaare Laurentiuse kirikus. Pärast teenistust viib buss rahva Kudjape kalmistule, kus kell 13 toimub mälestusmiiting. Sealt edasi sõidame Roomassaare mälestuskivi juurde.

Jaagarahule me sõitma ei hakka. Juba kolmel aastal pole me seda märtsis teinud, ent oleme iga kord saatnud sinna mälestuspärja või -kimbu. Nii ka seekord. Sõidu Jaagarahule võtame ette juuniküüditamise aastapäeval. Pärast Roomassaarest naasmist ootab meid suupistete laud. Ajame juttu ja kogume kokku liikmemaksud.

Print Friendly, PDF & Email