Ruhnus pole ühtki töötut (2)

Veebruaris oli Muhu elanike seas töötuid 45 ja Ruhnus kolm, Saaremaa vallas aga ligi 700.

Kui Saaremaa vallas ja Muhu vallas oli töötute osakaal kummagi valla rahvastikust pisut üle kahe protsendi, siis Ruhnus ligi 1,8%.

Muhu 45 töötust – 20 mehest ja 25 naisest – 35 kuulusid 25–54aastaste vanuserühma.

Sama rühma esindajad on ka kõik kolm Ruhnu töötut – kaks meest ja üks naine.

“Ruhnus pole ühtki töötut,” ütles vallavanem Jaan Urvet. “Kuna meie registrisse kuulub ka üle saja inimese mandrilt, tuleb see töötute arv sealt. Meil siin saarel on asjalood hoopis nii, et ei jätku piisavalt töökäsi, kes kõik tööd ära teeks.”

Urveti sõnul ruhnlastel – erinevalt näiteks saarlastest – kommet välismaal “kalevipoegadeks” käia ei ole. “Kõik töötavad meil kohapeal,” kinnitas vallavanem. “Praegu on ainult üks inimene Norras ehitamas, kuna tal on talvel siin kergem periood.”

Maakonna töötutest enamus ehk 694 inimest – 348 meest ja 346 naist – elas Saaremaa vallas.

439 töötut vallaelanikku olid 25–54aastased, 16–24aastaste hulka kuulus 75 töötut. 55+ vanuses oli Saaremaa valla elanikest aga 180 inimest: 99 meest ja 81 naist.

Saare maakonna 742 töötu seas oli mõlema soo esindajaid pea võrdselt – mehi 370, naisi 372.

Pea kaks kolmandikku Saare maakonna töötutest on 25–54aastased inimesed. Veebruaris kuulus sellesse vanuserühma 742 töötust koguni 477 inimest ehk 64%. 232 neist olid mehed ja 254 naised.

Ligi kümnendik töötutest ehk 77 inimest olid 16–24aastased: 37 noormeest ja 40 neidu.

188 töötut kuulus 55aastaste ja vanemate rühma. Selles rühmas valitses meeste ülekaal – 101 meest ja 87 naist.

Alghariduseta polnud ainsatki töötut, põhihariduseta kutseharidusega inimesi oli aga üks.

Veebruaris töötuna arvel olevate inimeste hulka kuulus kõige rohkem – 140 inimest – neid, kel oli põhikooli baasil omandatud kutseharidus. 138 inimesel oli üldkeskharidus ja 118 töötul põhiharidus.

Kutsekõrgharidusega töötute arv oli 46, bakalaureusi 48, magistreid 42 ja doktoreid üks.

Print Friendly, PDF & Email