IN MEMORIAM: Augustin Poopuu (7)

Augustin Poopuu
21.10.1924 – 19.03.2018

Augustin Poopuu sündis tuulisel Sõrvemaal Vintri külas, lõpetas seal kohaliku kooli ja tahtis anda oma parima Eesti ühiskonna ülesehitamiseks. Siis tulid baasid ja selle järel väga verine nõukogude kord oma juuniküüditamisega enne sõda, sekka veel punaste korraldatud tapatalgud Kuressaare lossihoovis ja Iide külas.

Need sündmused mõjutasid noort meest nii, et ta otsustas võidelda nõukogude võimu vastu ja astus 1942. aastal vabatahtlikuna Saksa sõjaväkke. See otsus ei olnud kerge, sest vastaspoolel võitles tema kolm venda, kes sattusid sinna mobiliseerituna 1941. aastal. Augustin on võidelnud Wehrmachti koosseisus Volho­vi soodes ja hiljem Rebase pataljonis Nov­gorodi all. 1944. aasta algul sattus ta kindral Gorücki ihukaitsesse. Ta oli noorte väljaõpetaja Saksamaal ja õppis ise hiljem Jugoslaavias allohvitseride koolis.

Augustinil oli õnne ellu jääda Tšehhi põrgus ja 78 ööpäeva kestnud vangitapil Vorkutasse. Vangide ešelon koosnes 1300 eesti mehest, kellest kohale jõudis 660. Laagrisse jõudes kaalus Augustin pisut üle 30 kg. Vangilaagrid õnnestus tal siiski üle elada. Vabadus saabus 1949. aasta veebruaris.

1956. aastal abiellus Augustin Elmiirega. Koos kasvatati üles kaks tublit poega Kalmer ja Margus. Kodumaja ehitas mees Kuressaarde.

Uute vabadusetuultega 90-ndate alguses aktiveerusid paljud Nõukogude okupatsiooni vastased – nii ka Augustin Poopuu, kes liitus Kaitseliiduga selle taasloomise alguses ja hakkas aktiivselt koondama endisi relvavendi, kelle baasil loodi 1992. aasta aprillis Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühing. Selle juhatuse esimehena suutis ta säilitada Saaremaal vabadusvõitlejate ideoloogilise järjepidevuse. Ta oli suur eeskuju nii kaitseliitlastele kui ka vabadusvõitlejatele.

Sõjamehena pälvis Augustin lahingutes osalemise eest Talvesõja lindi ja Idamedali ning 1. klassi Raudristi lahinguliste teenete eest. Kaitseliit on teda autasustanud Kotkaristi kuldristi ning 2. ja 3. klassi teenetemedaliga. Samuti on ta pälvinud Kaitseministeeriumi 3. klassi teenetemedali. Vabadusvõitlejad on teda tunnustanud mitmete aumärkidega, sealhulgas vabadusvõitlejate mälestusmedaliga “Iseseisvuse taastamise eest”, mälestusristiga “20 aastat vabadust” ja Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühingu teeneteristiga.

Keegi ei ole sõjameheks sündinud. Selleks saamise otsustad siis, kui keeldud istuma jäämast, kui keeldud taganemast ja eemale hoidmast, kui pärast pikalilöömist püsti tõused, sest kui mitte sina, kes siis? Rahulikku und, kamraad!

Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühingu nimel
juhatuse esimees Jaen Teär

Print Friendly, PDF & Email