LUGEJA KÜSIB: Töötan kokana toitlustusasutuses…

Töötan kokana toitlustusasutuses. Põhiline töö on kätega: tõstan toitu, tükeldan, viilutan, koorin, kaalun, segan jne. Viimasel ajal on käed hakanud valutama ning tööd on ebamugav ja kohati isegi valulik teha. Olen sellest rääkinud kolleegidega, aga kas pean ka tööandjale teada andma?

Vastab Aile Salundi, tööinspektsiooni töötervishoiu inspektor:

“Töötervishoiu ja tööohutusseaduse kohaselt peab töötaja õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust ning tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest tööandjat või tema esindajat ja töökeskkonnavolinikku kohe teavitama. Siis saab tööandja hakata probleemiga tegelema.

Valulikud ja koormatud käed võivad olla tingitud valedest töövõtetest ja liiga suurest töökoormusest. Neid tuleks kohe muuta, et terviseprobleemid töötamist jätkamisel ei süveneks. Töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks. Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb tööandjal arvestada töötaja kehaliste, vaimsete, sooliste ja ealiste iseärasustega, töövõime muutumisega tööpäeva või vahetuse jooksul ning võimaliku pikaajalise üksinda töötamisega.

Kindlasti tuleks terviseprobleemidest teada anda töötervishoiuarstile, kes on pädev hindama töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust. Samuti diagnoosib töötervishoiuarst tööst põhjustatud haigestumisi ja kutsehaigestumisi. Üheks tervisekontrolli eesmärgiks on avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad tuleneda töökeskkonnast. Mida varem probleem avastatakse, seda kiiremini saab pidurdada töötaja tervise edasist halvenemist. Samuti saab töökeskkonnas teha ümberkorraldusi, et see oleks ohutum ja töötajate tervist hoidvam.

Telefonitsi võib töökeskkonna küsimustes nõu küsida, helistades tööpäeviti tööinspektsiooni infotelefonile 64 06 000.”

Print Friendly, PDF & Email