Tapja jäi ähvardamise eest lõplikult süüdi (7)

Elukaaslase tapmise eest vangis istunud saarlane saatis kohtunikule ja prokurörile kirju ähvardustega, teenides selle eest niigi pikale kantud karistusele veel viis aastat otsa.


Prokuratuur süüdistas Sulev Kirsi (68) selles, et soovides ringkonnaprokurörile ja kohtunikule kätte maksta, ähvardas ta neid kirja teel ajavahemikus maikuust 2009 kuni augustini 2015 vägivallateo toimepanemisega.

Nii saatis tapmise eest 2009. aastal 7,5 aastaks vangi mõistetud Kirs vanglast kirju prokurörile, süüdistades teda enese suhtes toime pandud justiitskuriteos. Kirs väitis nimelt, et on süütu ja naise tappis keegi teine. Näiteks teatas ta 14. augustil 2015 saadetud kirjas: “Teie, tegite valega minust-, tapja, eks siis, peangi tapma hakkamagi!”

Kümned kirjad

Kohtunikule kirjutas ta 27. juunil 2010: “Panite inimese kinni, ilma ühegi süütõendita kinni. /–/ Isegi Teie lapselapsed – peavad seda veel mäletama. Teie planeerite-mina kombineerin!… Võimatu, et kõik jääbki nii.”

Kohtuotsuses on tsiteeritud kokku kümneid kirju, mida lugedes nii kohtunik kui ka prokurör tundsid reaalset ohtu oma elule ja tervisele.

Lisaks ähvardas ta jaanuaris 2016 Tartu vanglas vangivalvurit füüsilise vägivalla ja tervisekahjustuse tekitamisega: “Kuradi ment, tule siia, raisk, ma löön sul selle kausiga pea lõhki!”

Tegemist on Saaremaa kohtumõistmise ajaloos erakordse süüdistusega, mis sai alguses Sulev Kirsi süüdimõistmisest oma elukaaslase tapmises. Kuriteo pani ta toime täpselt 10 aastat tagasi, märtsis 2008 ja lõplikult süüdi jäi mees ringkonnakohtu otsusega aasta hiljem, 23. märtsil 2009. Karistuseks jäi seitse aastat ja kuus kuud vangistust.

Kirju hakkas Kirs vanglast saatma mais 2009 ja kohtunik luges kirjadest üheselt välja ähvardused, mis kujutavad ohtu nii talle kui ka tema perele. Kirjad olid saadetud pikema perioodi jooksul ja muutusid aina ähvardavamaks, mille peale kannatanu esitas lõpuks avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks. Kirs võeti uuesti vahi alla eelmise aasta veebruaris.

Seejuures väitsid Kirs ja tema advokaat pärast ähvardamise eest kriminaalsüüdistuse saamist, et kohtunikule ja prokurörile saadetud kirjad olid tegelikult mõeldud Kirsi elukaaslase tapjale.

Korduvalt karistatud

Kohus seda ei uskunud, seda enam, et ähvarduskirjade saatmine sagenes, mida lähemale jõudis Kirsi eeldatav vabanemisaeg aastal 2015. Ringkonnakohtu kohtunikud märkisid otsuses, et Kirs justkui soovis rõhutada, et tal on plaanis kirjades sisalduvad ähvardused ellu viia, kuna vabaneb peagi vanglast.

Ka prokurör tunnistas politseile antud ütlustes, et tundis ennast Sulev Kirsi poolt ohustatuna, kuna too ähvardas teda tapmisega. Ähvarduse tõsiseltvõetavusele viitas see, et mees on korduvalt kriminaalkorras karistatud ja viibinud mitu korda kinnipidamiskohas. Muu hulgas oli Kirs varem karistatud kuue korteriga elamu põlema panemise eest ning on toime pannud ka vägivaldseid kuritegusid.

Ähvardamise eest mõistetud viieaastane vanglakaristus jõustus üleeile, kui riigikohus Sulev Kirsi kaebust menetlusse ei võtnud.


Näiteid ähvardustest:

“Kahetsusväärne küll, kuid oluline, et mõistate olukorda kuhu oleme sattunud!!.. Aeg ei peatu ja tuleb kätte seegi aeg, kus vastutus muutub tegelikkuseks. Igaühele oma, igaühele tema vajaduste järgi!”
Kirjast prokurörile 24.08.2009

“Ka siis, kui ma peaksin selle Teie poolt minule ebaõiglaselt mõistetud nn. karistuse ära kandma. Minul on selleks täielik inimlik õigus, et Teie saaksite oma tõelise karistuse vääriliseks. Julgen öelda, et teen selleks kõik minust oleneva ja ka mitteoleneva. Mind on ju sellini viidud, Teie seaduste taha peitunud kurjategijad ja mõrtsukad niisugused!”
Kirjast kohtunikule 13.10.2012

Print Friendly, PDF & Email