LUGEJA KÜSIB: Peame tööl katusele lund rookima minema… (1)

Peame tööl katusele lund rookima minema. Kas alati peab kasutama turvarakmeid, isegi lamekatusel ja olukorras, kus katuseäärele ei läheneta?

Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

“Kui lamekatuselt lume või jää eemaldamisel on oht alla kukkuda, tuleb kasutada oludele sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeid. Allakukkumise ohu hindamisel tuleb arvestada kõigi töös ettetulevate olukordadega. Kui töö käigus on võimalik alla kukkuda, tuleb kasutada turvarakmeid ja muid ennetavaid meetmeid.

Vastajana püüan ette kujutada katuselt lume ja jää eemaldamise tööprotsessi, kus katuse äärele läheneda ei ole vaja. Olen veendunud, et mingis olukorras peab katuseäärele lähenema. Töötajal on mugavam üle katuseääre lund lükata lähemal olles ja seetõttu on turvarakmete kasutamine vajalik. Parapetita lamekatustel tekib katuseräästale jääpurikaid ning nende tõrjumisel katuselt tuleb kasutada turvarakmeid. Kui isikukaitse- ja töövahendeid ning kogemusi napib, on mõistlikum pöörduda katustelt lume ja jää eemaldamisega tegeleva ettevõtte poole.

Juhime ühtlasi tähelepanu ohuala läheduses tänaval liiklejate ohutuse tagamisele. Enne töödega alustamist tuleb ohuala arusaadavalt märgistada ja piirestada.

Print Friendly, PDF & Email