Valla sõiduhüvitised on kokku tõmbunud (6)

Võrreldes endistes omavalitsustes kehtinud ametisõitude ja tööle-koju sõitude hüvitistega on Saaremaa vallas vastavad summad väiksemad.

Valla teenistujatele ja allasutuste juhtidele on ametisõitude korral isikliku auto kasutamise hüvitise suurus 0,20 eurot läbitud kilomeetri kohta ning tööle- ja kojusõidu puhul 0,05 eurot kilomeetri kohta. Valla allasutuste töötajatele määrab vastava hüvitise asutuse juht.

Valla tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu sõnul on hüvitise suuruse määramisel tehtud arvutused lähtuvalt teenistujate elukohast ja arvestatud on valla rahalisi võimalusi.

Vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu tõi välja mõne näite seni kehtinud määradest. Lääne-Saare vallas hüvitati taotlejale ametisõitude korral 0,30 eurot läbitud kilomeetri eest ning sõit tööle ja koju 0,10 eurot läbitud kilomeetri eest. Leisi vallas olid samad hüvitised vastavalt 0,25 ja 0,10 eurot.

Uue määruse tegemisel eelmistest hüvitistest ei lähtutud. “Kaardistasime hetkeolukorra, st teenistujad ja nende elukohad, ning selle põhjal tegime arvutused. Uuel vallal on uus struktuur,” ütles Heinsalu.

Tema sõnul võeti ühinemisel aluseks, et toetuste kehtestamisel lähtutakse seni kehtinud kõrgeimast määrast. “Aga siin ei ole tegemist mitte toetusega, vaid hüvitisega,” selgitas Heinsalu, miks hüvitis nüüd kohati väiksem on.

Print Friendly, PDF & Email