Vallavolinik soovib seadustada saarlaste rahvahääletuse õiguse (11)

Saaremaa vallavolikogu liige Mart Saarso soovib anda saarlastele võimaluse mõjutada valla otsuseid rahvahääletuse abil.

Selleks esitas Saarso sel nädalal määruse eelnõu, millega lisatakse valla põhimäärusesse rahvahääletuse võimalus. Juhul kui vallavolikogu sellega nõus on, saaks edaspidi valla elanike tahet avaldada vähemalt 1 protsendi algatusel ja vähemalt 5-protsendilise toetuse kogunud hääletusega. Seda siis küsimuses, mis kuulub valla kui omavalitsusüksuse pädevusse.

Saaremaa vallas elab veidi üle 31 000 elaniku, seega peaks küsimuse arutusele panemiseks koguma üle 260 hääleõigusliku elaniku allkirja ja hääletusel peaks poolt olema vähemalt 1343 saarlast. Seejuures oleks hääletus elektrooniline, ID-kaardi abil, kellel seda võimalust pole, saavad eelnõu järgi väljendada oma tahet ka paberil.

Mart Saarso esitatud eelnõule kirjutas seletuskirja Torgu osavallakogu juht Kaupo Vipp. Ta selgitab, et rahvahääletuse võimaluse loomine on vajalik, et tasakaalustada valla suuruse olulise kasvu tagajärjel tekkinud valla juhtimisorganite kaugenemist vallaelanikest. Samuti takistada vallaelanike ja vallavõimu võõrandumist teineteisest, tuua esile kodanike võimalus oma elukorralduses kaasa rääkida. Ning võimaldada vallavolikogul ja vallavalitsusel maandada koos territooriumi ulatusega kasvanud riske minna vastuollu vallarahva tegeliku tahtega.

Print Friendly, PDF & Email