Saaremaale soovitakse gaasiküttega autobusse (5)

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson (fotol) loodab, et bussifirmad tulevad liinikonkursile gaasiga sõitvate bussidega. “JetGas on avaldanud soovi Saaremaale gaasitankla rajada,” märkis ta.

Tiitson selgitas, et Jetgasil on selleks olemas kehtiv detailplaneering ja KIK-ilt toetus tankla ehitamiseks, kuid tanklat ei ole mõtet ehitada, kui tarbijad puuduvad.

Seepärast saavadki maakonna liinide hankes eelise gaasiga sõitvad bussid, kuid konkreetset nõuet ei saa hankesse panna. Vald võtaks sellega väga suure riski.

“See tähendaks, et vald peab vedajale garanteerima bussi gaasiga tankimise võimaluse,” lausus Karl Tiitson. Selline olukord, kus hankes nõuti gaasibusse, kui tanklat veel ei olnud, on Võru maakonna näitel kohtus läbi vaieldud.

“Me paneme hankesse sisse, et kui tulete gaasibussidega, saate lisapunkte ja võimalus võita on suurem. Siis ei ole vald riskivõtja, vaid see jääb juba vedaja kanda ja tema teeb tanklaehitajaga kokkulepped selle ehitamiseks,” rääkis transpordinõunik.

Tankla tulekuga kasvaks suure tõenäosusega ka teiste tarbijate hulk, sest maagaasiga sõitvad autod on küll tavaautost natuke kallimad, kuid samas on kütuse kulu poole väiksem ja loodust saastavad need ka vähem. Vald ise on kindlasti üks huviline ja usun, et neid oleks ka teisi.”

Biometaanil sõitvaid autobusse näevad oma ühe võimaliku väljundina ka kohalikud põllumajandusettevõtjad ja biogaasi tootjad, kes kaaluvad lähiaastatel käivitada biometaani tootmise.

Saaremaa oludes on biometaani tootmise äriplaani kõige problemaatilisem osa toodangule tarbimiskoha leidmine, sest siin sõidab väga vähe metaankütust tarbivaid sõidukeid. Kuna gaasi transportimine mandrile oleks kulukas, tahab tootmise käivitamist plaaniv huvigrupp leida võimaluse kogu biometaan kohapeal ära kasutada.

Print Friendly, PDF & Email