MUHU UUDISSED: Muhukielne oabits (1)

Irena Tarvis

Esimene Muhu murdevõistlus sai teoks just kümme voastad tagasi. Ja nüid, kui Eesti Vabariik sai saa voastaseks ja Muhu murdevõistlus kümme, oo just paras aeg uiesti otsad lahti tiha.

Ja põle koa niisamma võistlus mitte. Kui “Muhu murde lood II” roamat olli seitsme voasta tüödest kokku pantud, siis sedakorda soab ühe voasta tüödest terve roamat – muhukielne oabits. Neh, ega mee põle siis viletsamad kut sõrulased, kihnlased, mulgid, võrokesed või hiidlased, kellega oleme ammuks kampas Vikerraadius oma murdekielsete uudistega.

Nõnna siis, kulla munuksed, kutsub Muhu Pärandikool teitid kirjutama lugusid Muhu oabitsa jäuks. Oabitsa sihest akkavad õppema Muhu kooli esimese lassi lapsed. Ja kui soab parasad materjaali, siis vihub kohe ühe sojaga lasteaalastele tüölehed koa valmis tiha.

Kirjuta tuleks siis nõuksi juttusid või luuletusi ja liisusalmisid, mis mitte rohkem kut kümmekond lauset pitkad olavad, et pissiksed mädivatid jõvaksid äe kuulda ja läbi lugeda. Juure tuleks märki koa, et mis tähe juure sie lugu kõege paramini akkaks ja võiks sisalda sellesamma tähega akkavaid muhukielsid sõnu koa. Neh näituseks A-täht ja jutt sellest, et Ants aeles omingu kaua asemel, või siis tükkis midad apurokast. Ja võib kirjuta juttusid üksi või siis kahekõnesid, et siis soavad lapsed paarikaupa tundis lugeda. Juttude lõppu võiks eraldi kirjuta koa nie sõnad, mis ikka päris muhukielsed oo ja seletused juure. Ja rahvakalendri tähtpäävadest soaks ju kirjuta, nie oleksid just lasteaalastele parasad. Lasteaalastele oleksid paslikud koa muistsed tarkuseterad laste ja ilmaasjade kohta. Ja neid võertähtesid soab koa oabitsa sihes kasuta, kui kirjuta tuntud Muhu inimestest – Bobkovski, Golubjatnikov, Grünthal, Freundlich või siis Wernhoff, kis tammi ehituse iestvõtja olli, ja sie, et tammile üldse alguses Zinovjevi sild nimeks pandi.

Esimese lassi emakielse oabitsa kaks piategelast oo Aadam ja Anna. Aga neh, juttusid soab ju kirjuta nende sõpradest koa.

Aega oo kirjuta joanibeni. Kui sügise koolivoasta pihta akkab, siis tieb meite esimese oabitsa pidu. Omad tüöd tuleks soata siis ikka jälle ümbriku sihes Liiva või Hellamoa roamatukoguse varjunime all. Ja teese, pissikse ümbriku sihes tuleks seltsi panna oma pärisnimi ja aadress ja televoni nummer koa, et oskaks pärast piduse kutsu. Kis tahab, võib oma tüö meili piale koa soata: muhu@parandikool.ee.

Kis tahab nõu soaja, siis võib julgeste küsida koolimajast Leena või lasteaast Reeda kääst.

Kenad nobed sulejuosu!

Print Friendly, PDF & Email